Cục máu đông thất trái vùng mỏm tim với độ tương phản siêu âm tim

2013-07-08 08:34 AM

Kỹ thuật cục máu đông thất trái vùng mỏm tim với độ tương phản siêu âm tim!

Huyết khối tim 

Hình ảnh vùng đỉnh tim được ghi nhận ở một bệnh nhân với mật độ âm vang mơ hồ về hình ảnh không tương phản. Sau khi tiêm tĩnh mạch perfluorocarbon, một hình cầu khuyết được ghi nhận, phù hợp với một huyết khối pedunculated (mũi tên).