Giảm tín hiệu siêu âm tim cản âm do tương phản quá mức

Ngày: 2013-7-3

Kỹ thuật giảm tín hiệu siêu âm tim cản âm do tương phản quá mức!Hình ảnh trục dài cạnh ức ghi lại ngay sau khi tiêm tương phản siêu âm. Lưu ý sự suy giảm đáng kể của tín hiệu siêu âm sau đậm đặc tương phản trong tâm thất phải chảy ra ngăn cản hiển thị cấu trúc phía sau.