Giảm tín hiệu siêu âm tim cản âm do tương phản quá mức

2013-07-03 09:46 AM

Kỹ thuật giảm tín hiệu siêu âm tim cản âm do tương phản quá mức!

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Giảm tín hiệu

Hình ảnh trục dài cạnh ức ghi lại ngay sau khi tiêm tương phản siêu âm. Lưu ý sự suy giảm đáng kể của tín hiệu siêu âm sau đậm đặc tương phản trong tâm thất phải chảy ra ngăn cản hiển thị cấu trúc phía sau.