Giảm tín hiệu siêu âm tim cản âm do tương phản quá mức

2013-07-03 09:46 AM

Kỹ thuật giảm tín hiệu siêu âm tim cản âm do tương phản quá mức!

Giảm tín hiệu

Hình ảnh trục dài cạnh ức ghi lại ngay sau khi tiêm tương phản siêu âm. Lưu ý sự suy giảm đáng kể của tín hiệu siêu âm sau đậm đặc tương phản trong tâm thất phải chảy ra ngăn cản hiển thị cấu trúc phía sau.