Shunt phải trái do chứng phình vách ngăn tâm nhĩ siêu âm tim

2013-07-27 07:42 PM

Kỹ thuật tìm shunt phải trái do chứng phình vách ngăn tâm nhĩ siêu âm tim.

thông liên nhĩ

Hình ảnh bốn buồng tim từ mỏm ghi nhận ở bệnh nhân bị chứng phình vách ngăn tâm nhĩ sau khi tiêm tĩnh mạch dung dịch cản âm. Trên: Mờ hoàn toàn tâm nhĩ phải và tâm thất phải và phồng lên của phình vách ngăn tâm nhĩ (mũi tên) vào tâm nhĩ trái. Phía dưới: Hình ảnh được ghi lại sau đó trong cùng chu kỳ tim và một lượng nhỏ chất tương phản trong tâm nhĩ trái phù hợp với lỗ thông từ lỗ bầu dục (ovale).