Tác động của các chỉ số cơ học trên hình ảnh siêu âm tim thất trái

2013-07-03 08:51 AM
kỹ thuật tác động của các chỉ số cơ học trên hình ảnh siêu âm tim thất trái!

Hình ảnh bốn buồng tim từ mỏm ghi lại ở bệnh nhân thể hiện sự tác động của chỉ số cơ học xuất hiện tương phản. Trên: Hình ảnh đã được ghi lại có chỉ số cơ học là 0,3 và thấy mờ dạng suốt của tất cả bốn ngăn tim. Phía dưới: Hình ảnh đã được ghi lại 10 giây sau có chỉ số cơ học 1.0. Lưu ý việc thiếu hoàn toàn tương phản trong các khu vực gần và tính chất xoáy đổ đầy một phần trong khu vực xa.

Bài mới nhất