Siêu âm tim cản âm so với hình ảnh cơ bản

2013-07-02 08:09 PM

Kỹ thuật siêu âm tim cản âm so với hình ảnh cơ bản!

 

Siêu âm cản âm

Hình bốn buồng tim ghi lại trên bệnh nhân trong quá trình cản âm (trên) và hình ảnh cơ bản (dưới). Lưu ý rằng với hình ảnh cản âm, có mờ dạng mịn của khoang và phát hiện tương phản trong tất cả bốn ngăn tim. Phía dưới: ghi trong cùng một bệnh nhân sử dụng hình ảnh cơ bản chứ không phải là cản âm (mũi tên biểu thị chế độ hình ảnh). Lưu ý việc thiếu phát hiện tương phản với hình ảnh cơ bản.