Bóng đỉnh thất trái cản âm trong siêu âm tim

2013-07-03 10:46 AM

Kỹ thuật bóng đỉnh thất trái cản âm trong siêu âm tim!

Bóng cản siêu âm

Hình ảnh bốn buồng tim từ mỏm ghi nhận sau khi tiêm tĩnh mạch một chất tương phản perfluorocarbon trên một bệnh nhân bị chứng phình mỏm tim và vôi hóa. Lưu ý hai bóng khác nhau phát sinh từ đỉnh không đồng nhất của khoang thất trái. Đường chấm đại diện cho ranh giới khoang thất trái thật sự.