Siêu âm tim qua thực quản tiểu nhĩ trái B-mode mầu

2013-06-28 01:45 PM
Kỹ thuật siêu âm qua thực quản xem tiểu nhĩ trái.

 

 

Siêu âm tim qua thực quản tập trung vào phần phụ của tâm nhĩ trái ở bệnh nhân rung nhĩ, thể hiện sự ảnh hưởng của màu sắc B-mode. Trên: Hình ảnh này đã được ghi lại trắng đen thông thường. Giữa và dưới: B-mode màu đã được sử dụng. Lưu ý tính chất rõ ràng nhất của huyết khối phần phụ nhĩ trái và độ tương phản tự nhiên liên quan trong những hình ảnh màu B-mode.

 

Bài mới nhất