Khuyết vách ngăn liên nhĩ với hiệu ứng tương phản điển hình siêu âm tim

2013-07-10 11:38 AM

Kỹ thuật xem khuyết vách ngăn liên nhĩ với hiệu ứng tương phản điển hình siêu âm tim!

Thông liên nhĩ

Siêu âm tim qua thực quản được ghi lại hình ảnh theo chiều dọc tập trung vào vách ngăn tâm nhĩ. Tương phản được tiêm vào tĩnh mạch và đã hoàn toàn đầy tâm nhĩ phải. Lưu ý một số ít tương phản trong tâm nhĩ trái phù hợp với một shunt phải sang trái. Cũng lưu ý các hiệu ứng tương phản nhỏ (mũi tên) phát sinh từ vách ngăn tâm nhĩ và chiếu vào tâm nhĩ phải. Hiệu ứng này xảy ra do chảy - tăng cường tương phản máu từ tâm nhĩ trái qua khiếm khuyết vách ngăn nhĩ nhỏ lỗ thứ 2 (4 mm) vào đầy tâm nhĩ phải.