Tự điều hòa mức lọc cầu thận để ngăn ngừa thay đổi bài tiết của thận

2020-09-06 01:53 PM

Những cơ chế kiểm soát đặc biệt, thay đổi huyết áp vẫn có những ảnh hưởng đáng kể về bài tiết nước và muối; này được gọi là nhiều áp lực tiểu hoặc bài niệu natri áp lực, và nó là rất quan trọng trong việc điều tiết lượng dịch cơ thể và huyết áp.

Mặc dù cơ chế tự động điều chỉnh của thận không hoàn hảo, chúng làm ngăn ngừa những thay đổi có tiềm năng lớn trong mức lọc cầu thận và bài tiết qua thận của nước và các chất hoà tan mà sẽ xảy ra với những thay đổi trong huyết áp. Người ta có thể hiểu được tầm quan trọng của định lượng tự điều chỉnh bằng cách xem xét độ lớn tương đối của sự lọc cầu thận, tái hấp thu ở ống thận, và bài tiết qua thận và những thay đổi trong bài tiết qua thận có thể xảy ra mà không có cơ chế điều hòa tự động.

Thông thường, mức lọc cầu thận là khoảng 180 L / ngày và ống thận tái hấp phụ được 178,5 L / ngày, để lại 1,5 L / ngày của chất lỏng được bài tiết trong nước tiểu. Trong trường hợp không tự điều chỉnh, tăng tương đối nhỏ huyết áp (100-125 mm Hg) sẽ gây ra một sự gia tăng 25 phần trăm tương tự trong mức lọc cầu thận (từ khoảng 180-225 L / ngày). Nếu ống thận tái hấp thu vẫn không đổi ở 178,5 L / ngày, lưu lượng nước tiểu sẽ tăng lên 46,5 L / ngày (chênh lệch giữa mức lọc cầu thận và tái hấp thu ở ống) tổng mức tăng trong nước tiểu là hơn 30 lần. Bởi vì tổng thể tích huyết tương là chỉ khoảng 3 lít, một sự thay đổi như vậy sẽ nhanh chóng cạn kiệt thể tích máu.

Trong thực tế, sự thay đổi áp lực động mạch thường gây ít nhiều ảnh hưởng đến khối lượng nước tiểu vì hai lý do: (1) tự điều chỉnh thận ngăn ngừa những thay đổi lớn trong mức lọc cầu thận mà nếu không sẽ xảy ra, và (2) có những cơ chế thích nghi bổ sung trong ống thận mà làm gia tăng tỷ lệ tái hấp thu của chúng khi mức lọc cầu thận tăng, một hiện tượng được gọi cân bằng cầu-ống thận.

Ngay cả với những cơ chế kiểm soát đặc biệt, thay đổi huyết áp vẫn có những ảnh hưởng đáng kể về bài tiết nước và muối; này được gọi là nhiều áp lực tiểu hoặc bài niệu natri áp lực, và nó là rất quan trọng trong việc điều tiết lượng dịch cơ thể và huyết áp.

Bài mới nhất

Thuốc kích thích hoặc ức chế neuron hậu hạch giao cảm và phó giao cảm

Dược lý của hệ thần kinh tự chủ

Kiểm soát hệ thần kinh tự chủ của hành cầu và não giữa

Báo động hoặc phản ứng stress của hệ thần kinh giao cảm

Kích thích riêng và đồng loạt bởi hệ giao cảm và phó giao cảm

Các phản xạ tự chủ của hệ thần kinh

Sự nhạy cảm quá mức của các cơ quan chịu sự chi phối của hệ giao cảm và phó giao cảm sau khi loại bỏ dây thần kinh

Kích thích và trương lực của hệ giao cảm và phó giao cảm

Tác động của bệnh ngoài da đối với bệnh nhân

Hỏi về những triệu chứng bệnh của da trên lâm sàng

Hiểu cấu trúc và sinh lý học của da khi khám lâm sàng

Quan sát khi thăm khám bệnh về da

Lịch sử nghề nghiệp và môi trường khi hỏi bệnh

Đánh giá diễn biến bệnh hiện tại và các triệu chứng

Các kỹ thuật hỏi bệnh khai thác bệnh sử cơ bản

Các bước hỏi bệnh khi thăm khám lâm sàng

Phát hiện triệu chứng và dấu hiệu qua hỏi bệnh

Nguyên tắc cơ bản của hỏi bệnh khai thác bệnh sử khi khám bệnh

Mục tiêu của khám bệnh nhân

Thực hiện kiểm soát nhiễm trùng khi điều trị bệnh nhân

Các kỹ năng cần thiết khi khám lâm sàng

Chức năng tủy thượng thận: giải phóng adrenalin và noradrenalin

Kích thích hệ giao cảm và phó giao cảm gây kích thích và ức chế

Các receptor ở các cơ quan đích hệ giao cảm và phó giao cảm

Bài tiết acetylcholine hoặc noradrenalin của các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm