Lác mắt: tổn thương điều hợp của mắt

2021-09-17 02:12 PM

Ở một số bệnh nhân lác, mắt thay thế trong việc chú ý đến đối tượng. Ở những bệnh nhân khác, một mắt đơn độc được sử dụng mọi lúc, và mắt kia trở nên bị ép và không bao giờ được sử dụng để nhìn chính xác.

Lác (strabismus), còn được gọi là squint hay cross-eye, được định nghĩa là sự mất điều hợp của mắt trong một hay nhiều tọa độ khác nhau: dọc, ngang và xoay. Ba dạng chính của lác: (1) lác ngang (2) lác xoay, và (3) lác dọc. Sự phối hợp hai hoặc thậm chí là ba dạng thường xảy ra.

Các dạng lác cơ bản

Hình. Các dạng lác cơ bản.

Lác thường xảy ra do sự bất thường thiết lập hợp nhất của thị giác. Theo đó, một hiện tượng sớm ở trẻ nhỏ để tập trung hai mắt vào cùng một đối tượng, một mắt sẽ tập trung hết mức trong khi mắt còn lại không làm vậy, hoặc là chúng tập trung hết mức nhưng không bao giờ đồng thời. Trừ khi một thành phần của hoạt động vận nhãn trở nên bất thường thiết lập trên con đường kiểm soát thần kinh, mắt không bao giờ tập trung được.

Triệt tiêu hình ảnh thị giác từ một mắt bị ép. Ở một số bệnh nhân lác, mắt thay thế trong việc chú ý đến đối tượng. Ở những bệnh nhân khác, một mắt đơn độc được sử dụng mọi lúc, và mắt kia trở nên bị ép và không bao giờ được sử dụng để nhìn chính xác. Thị lực của mắt bị ép chỉ phát triển đôi chút, đôi khi còn lại 20/400 hoặc ít hơn. Nếu mắt chi phối sau đó bị mù, tầm nhìn của mắt bị ép có thể chỉ phát triển một ít ở người lớn nhưng nhiều hơn ở trẻ nhỏ. Điều đó chứng tỏ thị lực phụ thuộc nhiều vào sự phát triển phù hợp các kết nối trong hệ thống synap thần kinh trung ương từ mắt. Trong thực tế, không như giải phẫu học, số lượng các kết nối thần kinh bị giảm ở các vùng vỏ não thị giác mà thông thường sẽ nhận được tín hiệu từ mắt bị ép.

Bài mới nhất

Các kỹ thuật hỏi bệnh khai thác bệnh sử cơ bản

Các bước hỏi bệnh khi thăm khám lâm sàng

Phát hiện triệu chứng và dấu hiệu qua hỏi bệnh

Nguyên tắc cơ bản của hỏi bệnh khai thác bệnh sử khi khám bệnh

Mục tiêu của khám bệnh nhân

Thực hiện kiểm soát nhiễm trùng khi điều trị bệnh nhân

Các kỹ năng cần thiết khi khám lâm sàng

Chức năng tủy thượng thận: giải phóng adrenalin và noradrenalin

Kích thích hệ giao cảm và phó giao cảm gây kích thích và ức chế

Các receptor ở các cơ quan đích hệ giao cảm và phó giao cảm

Bài tiết acetylcholine hoặc noradrenalin của các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm

Giải phẫu sinh lý của hệ phó giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Giải phẫu sinh lý của hệ giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Liều tăng cường vắc-xin coronavirus (COVID-19)

Bổ xung liều thứ 3 Vắc xin Coronavirus (COVID-19)

Chức năng của vỏ Limbic

Chức năng sinh lý của thể hạnh nhân

Vai trò của hải mã trong học tập

Chức năng của vùng hải mã: vùng kéo dài của vỏ não

Tầm quan trọng của trung tâm thưởng phạt của hệ limbic đối với hành vi

Chức năng thưởng và phạt của hệ limbic

Chức năng hành vi của vùng dưới đồi và cấu trúc liên kết với hệ limbic

Điều hòa chức năng thực vật và nội tiết của vùng dưới đồi

Vùng dưới đồi: cơ quan đầu não của hệ limbic

Chức năng của hệ limbic: vị trí chủ chốt của vùng dưới đồi