Tính chất, phân tích một số nhịp sóng điện não cơ bản

2014-10-16 08:35 AM
Sự tăng cường nhịp beta - sự tăng hưng phấn của vỏ não. Chiếm ưu thế nếu căng thẳng TK, hưng phấn hoặc lo âu. Giảm đi nếu chuyển động tự do các chi, kích thích xúc giác.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Các sóng được phân biệt bởi tần số, và được chia thành các loại sau:

Alpha 

Tần số 8 – 13Hz, hình sin, tạo thoi đều đăn, biên độ khoảng 50mcV.

Xuất hiện rõ nhất vùng chẩm, có thể ở vùng chẩm – trung tâm và chẩm – thái dương.

Có thể giảm hoặc mất nếu: có kích thích từ bên ngoài (đặc biệt là ánh sang), lao động trí óc hoặc chú ý đặc biệt, mở mắt.

Không xuất hiện nếu bị mù hoặc không ghi được nếu tổn thương thị giác.

Ý nghĩa: là kết quả của các chuỗi kích thích các TBTK ở vỏ não, có khả năng điều chỉnh theo thời gian các tín hiệu đến hoặc đi ra vỏ não

Beta

Tần số: 14  - 35 Hz trở lên.

Biên độ: ít khi  > 20 mcV.

Thường xuất hiện nhưng ít khi là sóng chiếm ưu thế.

Xuât hiện chủ yếu vùng trước não (trán – trung tâm), có thể ở thái dương.

Sự tăng cường nhịp beta - sự tăng hưng phấn của vỏ não. Chiếm ưu thế nếu căng thẳng TK, hưng phấn hoặc lo âu. Giảm đi nếu chuyển động tự do các chi, kích thích xúc giác.

Theta 

Tần số từ 4 -  7,5 Hz.

Xuất hiện chủ yếu ở trẻ em. Sau 10t thì biên độ và chỉ số sóng này giảm đi.

Người lớn khỏe mạnh: thưa thớt và có biên độ thấp.

Xuất hiện ở vùng trán – trung tâm và thái dương.

Nếu tăng chỉ số và biên độ => dấu hiệu tăng cường ức chế vỏ não. Nếu xuất hiện lan tỏa: giảm hd của vỏ não. Nếu có dạng cơn kịch phát đồng bộ => tổn thương cấu trúc dưới vỏ.

Delta

Tần số 0,5 – 3,5Hz, biên độ khoảng 20mcV.

Người BT: không ghhi được. Có chủ yếu ở trẻ em, người lớn nếu có chỉ khi gây mê.

Nếu có sóng: liên quan giảm trương lực vỏ não. Nếu tăng biên độ và chỉ số => thiếu oxy não liên quan tổn thương thực thể não. Nếu xuất hiện kịch phát  và nhịp đồng bộ 2 phía => tổn thương cấu trúc dưới vỏ.

Nhịp Rolando ( µ)

Có hình vòng cung, xuất hiện tại vùng trung tâm của não gần rãnh rolando’tần số 7 – 11Hz. Là tình trạng quá hưng phấn của vỏ não Rolando

Giảm đi khi kích thích xúc giác và cảm thụ bản thể, nhưng không phản ứng với ánh sáng

Hình dạng: không đối xứng: 1 pha nhon, 1 pha hình vòng cung.

Xuất hiện dạng các chớp sóng nếu có cảm xúc mạnh, lo âu, cơn động kinh, rối loạn tâm thần.

Cách phân tích và đánh giá 1 bản ghi điện não

Tần số của các hoạt động điện não (Hz).

Sự đồng bộ của tần số qua so sánh giữa 2 bán cầu.

Biên độ của hoạt động điện não, đặc biệt của những thành phần chiếm ưu thế trên bản ghi.

Tính chất đối xứng của biên độ hoạt động điện não giữa 2 bán cầu.

Hình thái học của các sóng điện não (đơn hay đa dạng).

Khả năng của bản ghi với nhắm mở mắt

Đáp ứng của bản ghi với các nghiệm pháp hoạt hóa ( thở sâu, kích thích ánh sáng ngắt quãng, tiếng động, cử động, tính nhẩm).