Thực hành chẩn đoán và điều trị vàng da trẻ sơ sinh

2012-11-13 08:25 AM

Vàng da tiếp tục tồn tại sau 10 ngày tuổi (14 ngày ở trẻ sinh non) là dấu hiệu không bình thường và phải được chuyển ngay đến chuyên khoa để chẩn đoán.

Vàng da trong vòng 24 giờ sau khi sinh luôn là dấu hiệu bệnh lý.

Bilirubin huyết thanh nên được kiểm tra ở trẻ bị vàng da rõ rệt. Chuyển bác sĩ chuyên khoa nếu nồng độ cao hơn mức giới hạn theo độ tuổi của trẻ.

Vàng da sinh lý xuất hiện sau 48 giờ và thường mất đi trong khoảng 7 – 10 ngày.

Vàng da tiếp tục tồn tại sau 10 ngày tuổi (14 ngày ở trẻ sinh non) là dấu hiệu không bình thường và phải được chuyển ngay đến chuyên khoa để chẩn đoán.

Nếu vàng da kéo dài liên quan đến sữa mẹ, triệu chứng này thường phải mất dần đi trước khi trẻ được 6 tuần tuổi.