Siêu âm tim Doppler màu mô

2013-06-28 05:23 PM

Lưu ý rằng vách ngăn di chuyển phía sau, nó được mã hóa màu xanh, và thành sau di chuyển đằng trước thì tâm thu, nó được mã hóa bằng màu đỏ

 

Siêu âm doppler mô

Hình ảnh siêu âm doppler mô mầu trục dài cạnh ức của tâm thất trái bằng siêu âm Doppler màu mô để làm ký cơ tim. Trên: ghi trong kỳ tâm trương; dưới: ghi lại vào cuối tâm thu. Lưu ý rằng vách ngăn di chuyển phía sau, nó được mã hóa màu xanh, và thành sau di chuyển đằng trước thì tâm thu, nó được mã hóa bằng màu đỏ.