Hướng dẫn về trích dẫn tham khảo phong cách Harvard

2022-03-08 05:21 PM

Phong cách tham khảo Harvard phổ biến nhất được sử dụng trong các trường đại học. Tác giả và năm được trích dẫn trong văn bản và đầy đủ chi tiết nguồn được đưa ra trong danh sách tham khảo.

Các kiểu tham chiếu phổ biến nhất là theo bảng chữ cái (Harvard) và hệ thống Vancouver. Phong cách hệ thống Harvard thường được sử dụng trong luận án, trong khi hầu hết các tạp chí y khoa sử dụng hệ thống Vancouver.

Tham khảo là một phần quan trọng của bài viết học thuật. Nó cho người đọc biết đã sử dụng những nguồn nào và cách tìm chúng.

Phong cách tham khảo Harvard là phong cách tham khảo phổ biến nhất được sử dụng trong các trường đại học. Theo phong cách Harvard, tác giả và năm được trích dẫn trong văn bản và đầy đủ chi tiết nguồn được đưa ra trong danh sách tham khảo.

Trong văn trích dẫn

Referencing is an essential academic skill (Pears and Shields, 2019).

Mục nhập danh sách tham chiếu

Pears, R. and Shields, G. (2019) Cite them right: The essential referencing guide. 11th edn. London: MacMillan.

Phong cách trích dẫn trong văn bản của Harvard

Trích dẫn trong văn bản của Harvard xuất hiện trong dấu ngoặc bên cạnh bất kỳ trích dẫn hoặc diễn giải nào của nguồn. Nó cho biết họ của (các) tác giả và năm xuất bản, cũng như số trang hoặc phạm vi định vị đoạn văn được tham chiếu, nếu có:

The novel begins with the grim image of the train passengers’ faces, which are described as ‘pale yellow, the colour of the fog’ (Dostoyevsky, 2004, p. 5).

Lưu ý rằng 'p.' được sử dụng cho một trang duy nhất, 'pp.' cho nhiều trang (ví dụ: 'trang 1-5').

Trích dẫn trong văn bản thường xuất hiện ngay sau phần trích dẫn hoặc diễn giải được đề cập. Nó cũng có thể xuất hiện ở cuối câu liên quan, miễn là nó đề cập đến điều gì rõ ràng.

Khi câu đã đề cập đến tên tác giả, không nên lặp lại câu đó trong phần trích dẫn:

Woolf introduces the essay’s topic as ‘women and fiction’ (2000, p. 5), going on to discuss the various connotations of the phrase.

Nguồn có nhiều tác giả

Khi trích dẫn nguồn có tối đa ba tác giả, hãy trích dẫn tên tất cả các tác giả. Đối với bốn tác giả trở lên, chỉ liệt kê tên đầu tiên, tiếp theo là ' et al.':

Số lượng tác giả

Ví dụ về trích dẫn trong văn bản

1 tác giả

(Davis, 2019)

2 tác giả

(Davis and Barrett, 2019)

3 tác giả

(Davis, Barrett and McLachlan, 2019)

4+ tác giả

(Davis et al., 2019)

Các nguồn không có số trang

Một số nguồn, chẳng hạn như trang web, thường không có số trang. Nếu nguồn là một văn bản ngắn, chỉ cần bỏ đi số trang. Với các nguồn dài hơn, có thể sử dụng một công cụ định vị thay thế như tiêu đề phụ hoặc số đoạn văn nếu bạn cần chỉ định nơi tìm trích dẫn:

(Scribbr, para. 4)

Nhiều trích dẫn tại cùng một điểm

Khi cần nhiều trích dẫn xuất hiện tại cùng một điểm trong văn bản - ví dụ: khi đề cập đến một số nguồn bằng một cụm từ - có thể trình bày chúng trong cùng một bộ dấu ngoặc, được phân tách bằng dấu chấm phẩy. Liệt kê chúng theo thứ tự ngày xuất bản:

Several in-depth studies have investigated this phenomenon during the last decade (Singh, 2011; Davidson, 2015; Harding, 2018).

Nhiều nguồn có cùng tác giả và ngày tháng

Nếu trích dẫn nhiều nguồn của cùng một tác giả được xuất bản trong cùng một năm, điều quan trọng là phải phân biệt giữa chúng trong các trích dẫn. Để thực hiện việc này, hãy chèn 'a' sau năm trong năm đầu tiên bạn tham chiếu, "b" vào năm thứ hai, v.v.:

The results of the first study (Woodhouse, 2018a) were inconclusive, but a follow up study (Woodhouse, 2018b) achieved a clearer outcome.

Phong cách danh sách tham khảo theo Harvard

Thư mục hoặc danh sách tài liệu tham khảo xuất hiện ở cuối văn bản. Nó liệt kê tất cả các nguồn theo thứ tự bảng chữ cái theo họ của tác giả, cung cấp thông tin đầy đủ để người đọc có thể tra cứu nếu cần thiết.

Mục tham khảo bắt đầu bằng họ của tác giả, sau đó là (các) chữ cái đầu. Chỉ từ đầu tiên của tiêu đề được viết hoa (cũng như bất kỳ danh từ riêng nào).

Ví dụ phong cách danh sách tham khảo theo Harvard

1. Childers, J.w. (2012) ‘Social class in the Yictorian novel’, in David, D. (ed.) The Cambridge companion to the Victorian novel. 2nd edn. Cambridse: Cambridse University Press, pp. 148-169.

2. Eliot, G. (2017) Silas Marner. Edited by Atkinson, J. Oxford: Oxford University Press.

3. Levine, G. (2019) ‘The Dickensian George Eliot’ Dickens Studies. AnnuaL 50(1), pp. 48-65.

4. Tolstov, L. (2006) War and peace. Translated from the Russian by A Brisss. London: Penguin.

Các nguồn có nhiều tác giả trong danh sách tham khảo

Giống như với các trích dẫn trong văn bản, tối đa ba tác giả nên được liệt kê; khi có bốn hoặc nhiều hơn, chỉ liệt kê tác giả đầu tiên, theo sau là 'et al.':

Số lượng tác giả

Ví dụ tham khảo

1 tác giả

Davis, V. (2019) …

2 tác giả

Davis, V. and Barrett, M. (2019) …

3 tác giả

Davis, V., Barrett, M. and McLachlan, F. (2019) …

4+ tác giả

Davis, V. et al. (2019) …

Các ví dụ danh sách tham khảo Harvard

Các mục danh sách tham chiếu khác nhau tùy theo loại nguồn, vì các thông tin khác nhau có liên quan đến các nguồn khác nhau. Dưới đây là các định dạng và ví dụ cho các loại nguồn được sử dụng phổ biến nhất.

Toàn bộ cuốn sách

Định dạng

Họ của tác giả, tên viết tắt. (Năm) Tên sách . Thành phố: Nhà xuất bản.

Ví dụ

Smith, Z. (2017) Swing time. London: Penguin.

Ghi chú

Thành phố được đề cập là nơi đặt trụ sở chính của nhà xuất bản.

Chương sách

Định dạng

Họ của tác giả, tên viết tắt. (Năm) 'Tên chương', trong Tên người biên tập (các biên tập). Tên sách . Thành phố: Nhà xuất bản, phạm vi trang.

Ví dụ

Greenblatt, S. (2010) ‘The traces of Shakespeare’s life’, in De Grazia, M. and Wells, S. (eds.) The new Cambridge companion to Shakespeare. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1–14.

Ghi chú

Tên đầu tiên được liệt kê là tác giả của từng chương tham khảo.

Người biên tập của cuốn sách xuất hiện sau trong tài liệu tham khảo, theo sau là 'ed.' (hoặc 'eds.' nếu có hai hoặc nhiều hơn).

Phạm vi trang ở cuối hiển thị vị trí của chương trong sách.

Sách đã dịch

Định dạng

Họ của tác giả, tên viết tắt. (Năm) Tên sách . Được dịch từ [ngôn ngữ] theo tên Người dịch. Thành phố: Nhà xuất bản.

Ví dụ

Tokarczuk, O. (2019) Drive your plow over the bones of the dead. Translated from the Polish by A. Lloyd-Jones. London: Fitzcarraldo.

Ghi chú

Tên của người dịch, không giống như các tên khác, không bị đảo ngược: chữ cái đầu có trước.

 

Ấn bản của một cuốn sách

Định dạng

Họ của tác giả, tên viết tắt. (Năm) Tên sách. Phiên bản. Thành phố: Nhà xuất bản.

Ví dụ

Danielson, D. (ed.) (1999) The Cambridge companion to Milton. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press.

Ghi chú

Ấn bản chỉ xuất hiện khi là ấn bản thứ hai hoặc mới hơn.

'Phiên bản' luôn được viết tắt thành 'edn'.

Lưu ý rằng ví dụ này là một bộ sưu tập các bài tiểu luận đã được chỉnh sửa từ các tác giả khác nhau, và do đó người biên tập được liệt kê là tác giả chính.

Tạp chí in

Định dạng

Họ của tác giả, tên viết tắt. (Năm) 'Tên bài báo', Tên Tạp chí, Tập (Số), phạm vi trang.

Ví dụ

Thagard, P. (1990) ‘Philosophy and machine learning’, Canadian Journal of Philosophy, 20(2), pp. 261–276.

Ghi chú

Định dạng này cũng được sử dụng cho các bài báo mà đã truy cập trực tuyến nhưng cũng có sẵn trong bản in.

Không có khoảng cách giữa tập và số phát hành (trong ngoặc).

Phạm vi trang cho biết vị trí của bài báo trong tạp chí.

Không giống như các tiêu đề khác, tên tạp chí sử dụng cách viết hoa đầu đề; viết hoa mọi từ quan trọng.

Tạp chí chỉ trực tuyến với DOI

Định dạng

Họ của tác giả, tên viết tắt. (Năm) 'Tên bài báo', Tên Tạp chí, Số lượng (Số phát hành), phạm vi trang. DOI.

Ví dụ

Adamson, P. (2019) ‘American history at the foreign office: Exporting the silent epic Western’, Film History, 31(2), pp. 32–59. doi:10.2979/filmhistory.31.2.02.

Ghi chú

Khi một bài báo bạn truy cập trực tuyến không có bản in tương đương, hãy bao gồm DOI nếu có.

DOI đứng trước 'doi:' - không viết hoa, không có khoảng trắng.

Tạp chí chỉ trực tuyến không có DOI

Định dạng

Họ của tác giả, tên viết tắt. (Năm) 'Tên bài báo', Tên Tạp chí, Số lượng (Số phát hành), phạm vi trang. Có sẵn tại: URL (Truy cập: Ngày Tháng Năm).

Ví dụ

Theroux, A. (1990) ‘Henry James’s Boston’, The Iowa Review, 20(2), pp. 158–165. Available at: https://www.jstor.org/stable/20153016 (Accessed: 13 February 2020).

Ghi chú

Khi một bài báo truy cập trực tuyến không có bản in tương đương và không có DOI, hãy bao gồm URL và ngày truy cập.

Sử dụng URL ổn định do cơ sở dữ liệu cung cấp nếu có.

Trang web chung

Định dạng

Họ của tác giả, tên viết tắt. (Năm) Tiêu đề trang. Có sẵn tại: URL (Truy cập: Ngày Tháng Năm).

Ví dụ

Google (2019) Google terms of service. Available at: https://policies.google.com/terms?hl=en-US (Accessed: 27 January 2020).

Ghi chú

Thay vào đó, các mục nhập danh sách tham chiếu cho các trang không có tác giả được xác định rõ ràng có thể bắt đầu bằng tên của trang web hoặc tổ chức có liên quan.

Bài báo hoặc blog trực tuyến

Định dạng

Họ của tác giả, tên viết tắt. (Năm) 'Tiêu đề bài viết', Tên blog, Ngày. Có sẵn tại: URL (Truy cập: Ngày Tháng Năm).

Ví dụ

Leafstedt, E. (2020) ‘Russia’s constitutional reform and Putin’s plans for a legacy of stability’, OxPol, 29 January. Available at: https://blog.politics.ox.ac.uk/russias-constitutional-reform-and-putins-plans-for-a-legacy-of-stability/ (Accessed: 13 February 2020).

Ghi chú

Ở đây, bao gồm năm bắt đầu như thường lệ, nhưng cũng bao gồm ngày xuất bản chính xác sau đó trong tài liệu tham khảo.

Bài đăng trên mạng xã hội

Định dạng

Họ của tác giả, tên viết tắt. [tên người dùng] (Năm) Tiêu đề hoặc văn bản [Tên trang web] Ngày. Có sẵn tại: URL (Truy cập: Ngày Tháng Năm).

Ví dụ

Dorsey, J. [@jack] (2018) We’re committing Twitter to help increase the collective health, openness, and civility of public conversation … [Twitter] 1 March. Available at: https://twitter.com/jack/status/969234275420655616 (Accessed: 13 February 2020).

Ghi chú

Bao gồm tên người dùng của tác giả trên trang web trong dấu ngoặc vuông, nếu có.

Nếu bài viết có tiêu đề, hãy sử dụng nó (in nghiêng).

Nếu bài đăng không có tiêu đề, hãy sử dụng văn bản của bài đăng để thay thế. Không sử dụng chữ in nghiêng. Nếu văn bản dài, có thể tiết kiệm dung lượng bằng cách thay thế một số văn bản bằng dấu chấm lửng, như trên.

Tham khảo các nguồn không có tác giả hoặc ngày tháng

Đôi khi sẽ không có tất cả thông tin cần thiết để tham khảo. Phần này bao gồm những việc cần làm khi nguồn thiếu ngày xuất bản hoặc tên tác giả.

Không có ngày xuất bản

Khi một nguồn không có ngày xuất bản rõ ràng - ví dụ: một nguồn tham khảo được cập nhật liên tục như Wikipedia hoặc một tài liệu lịch sử không thể xác định ngày tháng chính xác - có thể thay thế nó bằng từ 'không có ngày tháng':

Trong văn trích dẫn

(Scribbr, no date)

Mục nhập danh sách tham khảo

Scribbr (no date) How to structure a dissertation. Available at: https://www.scribbr.co.uk/category/thesis-dissertation/ (Accessed: 14 February 2020).

Lưu ý rằng khi làm điều này với một nguồn trực tuyến, vẫn nên bao gồm ngày truy cập, như trong ví dụ.

Không có tác giả

Khi một nguồn thiếu xác định rõ ràng tác giả, thường có một nguồn tổ chức thích hợp - tổ chức chịu trách nhiệm về nguồn - người mà có thể ghi nhận là tác giả, như trong các ví dụ của Google và Wikipedia ở trên.

Khi không phải như vậy, chỉ có thể thay thế nó bằng tiêu đề của nguồn trong cả trích dẫn trong văn bản và danh sách tham khảo:

Trong văn trích dẫn

(‘Divest’, no date)

Mục nhập danh sách tham khảo

‘Divest’ (no date) Available at: https://www.merriam-webster.com/dictionary/divest (Accessed: 27 January 2020).