Cách viết phần giới thiệu của nghiên cứu y học

2022-03-04 09:59 AM

Phần giới thiệu phải bắt đầu bằng một bài đánh giá ngắn nêu ra cốt lõi của chủ đề. Bài đánh giá phải ngắn gọn, thú vị và nhiều thông tin. Đánh giá lịch sử dài là buồn tẻ.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Phần giới thiệu phác thảo chủ đề nhưng không phát triển nó. Mục đích của phần mở đầu là thu hút sự chú ý của người đọc bằng cách cung cấp đầy đủ thông tin để phác thảo vấn đề hoặc vấn đề của bài báo. Phần giới thiệu phải ngắn gọn, dễ đọc và đi vào trọng tâm. Một số biên tập viên coi phần giới thiệu là phần quan trọng nhất của bài viết, bởi vì nó thiết lập giọng điệu và chất lượng của toàn bộ bài viết. Cách người viết bắt đầu sẽ quyết định liệu người đọc có thấy phiền khi tiếp tục hay không, và cách kết thúc sẽ quyết định việc người đọc hài lòng hay không bị thuyết phục.

Phần giới thiệu phải bắt đầu bằng một bài đánh giá ngắn nêu ra cốt lõi của chủ đề. Bài đánh giá phải ngắn gọn, thú vị và nhiều thông tin. Đánh giá lịch sử dài là buồn tẻ. Bài đánh giá có độ dài khác nhau từ một câu đến nhiều đoạn văn, và nó cần được hỗ trợ bởi các tài liệu tham khảo chính và gần đây. Tuy nhiên, không sử dụng quá nhiều tài liệu tham khảo, vì chúng phù hợp hơn cho các cuộc thảo luận sau.

Phần giới thiệu có 3 mục tiêu chính: xác định sự cần thiết và tầm quan trọng của nghiên cứu, để chỉ ra cách đã lấp đầy khoảng trống kiến ​​thức trong lĩnh vực của mình và cung cấp cho người đọc một gợi ý về những gì họ sẽ học được khi đọc bài viết. Để thực hiện những mục tiêu này, phần giới thiệu bốn phần bao gồm tuyên bố cơ bản tức là phần đánh giá ngắn gọn về chủ đề chính của nghiên cứu, một tuyên bố vấn đề - những thiếu sót của các nghiên cứu trước đó, một tuyên bố hoạt động - mục tiêu của nghiên cứu và một tuyên bố dự báo - phạm vi của nghiên cứu, là phù hợp nhất. Thông tin cơ bản được xác định kém và thiết lập vấn đề là 2 điểm yếu phổ biến nhất gặp phải trong phần giới thiệu. Chúng xuất phát từ nhận thức sai lầm rằng độc giả ngang hàng biết vấn đề là gì và tại sao việc nghiên cứu để giải quyết vấn đề đó là cần thiết. Mặc dù không phải là một quy tắc nghiêm ngặt, phần giới thiệu trên các tạp chí khoa học lâm sàng chỉ nên nhắm mục tiêu các tài liệu tham khảo cần thiết để thiết lập cơ sở lý luận cho nghiên cứu và đề cương nghiên cứu. Bốn phần giới thiệu bao gồm:

Tuyên bố cơ sở cung cấp bối cảnh và cách tiếp cận của nghiên cứu;

Tuyên bố vấn đề mô tả bản chất, phạm vi và tầm quan trọng của vấn đề hoặc lỗ hổng kiến ​​thức;

Tuyên bố hoạt động, nêu chi tiết câu hỏi nghiên cứu, đặt giả thuyết và các hành động được thực hiện cho cuộc điều tra;

Tuyên bố dự báo cho độc giả biết điều gì sẽ xảy ra khi đọc bài báo.

Tác giả nên thuyết phục người đọc về tầm quan trọng của nghiên cứu bằng cách đưa ra các lý do để điều tra chủ đề cụ thể này. Điều này có thể đạt được bằng cách giải quyết các vấn đề, hạn chế và thiếu sót của các nghiên cứu trước đây.

Nghiên cứu phải trả lời một câu hỏi quan trọng và kịp thời, cơ sở lý luận của nghiên cứu phải mạnh mẽ và rất rõ ràng, và kết quả phải là một bổ sung cho kiến ​​thức hiện có.

Cuối phần giới thiệu phải có một đoạn văn ngắn nêu rõ phạm vi nghiên cứu, cung cấp một cái nhìn tổng quát về tổ chức của nghiên cứu sau đó.

Để đánh giá phần giới thiệu, người đánh giá sẽ hỏi những câu hỏi sau:

Các mục tiêu có rõ ràng không?

Tầm quan trọng của nghiên cứu có được nhấn mạnh đầy đủ không?

Chủ đề của nghiên cứu có mới không?

Công việc trước đây về chủ đề này có được trích dẫn đầy đủ không?