Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên trong y học

2022-03-24 12:11 PM

Các thử nghiệm trị liệu có thể được tiến hành để kiểm tra tính hiệu quả, ví dụ tác nhân điều trị có hoạt động trong một tình huống lý tưởng, được kiểm soát không? hoặc để kiểm tra tính hiệu quả.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thử nghiệm thường gặp nhất trong nghiên cứu khoa học sức khỏe và chiến lược nghiên cứu để đo lường bằng chứng về hiệu quả là thử nghiệm lâm sàng mù đôi ngẫu nhiên, có đối chứng, thường được gọi là thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên. Thiết kế này tuân theo thiết kế được minh họa trong Hình

Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có thể được tóm tắt

Thử nghiệm lâm sàng có thể được thực hiện cho nhiều mục đích khác nhau. Một số loại thử nghiệm lâm sàng phổ biến (theo mục đích) là:

1). Thử nghiệm dự phòng, ví dụ: tiêm chủng, ngừa thai;

2). Thử nghiệm trị liệu, ví dụ: điều trị bằng thuốc, thủ thuật ngoại khoa;

3). Thử nghiệm an toàn, ví dụ: tác dụng phụ của thuốc tránh thai và thuốc tiêm;

4). Thử nghiệm yếu tố rủi ro, ví dụ chứng minh căn nguyên của một căn bệnh bằng cách gây ra nó với tác nhân giả định trên động vật, hoặc loại bỏ tác nhân (ví dụ: hút thuốc) thông qua việc ngừng thuốc.

Các thử nghiệm trị liệu có thể được tiến hành để kiểm tra tính hiệu quả (ví dụ: tác nhân điều trị có hoạt động trong một tình huống lý tưởng, được kiểm soát không?) hoặc để kiểm tra tính hiệu quả (ví dụ: sau khi đã xác định được hiệu quả, nếu liệu pháp được giới thiệu rộng rãi trong dân số, liệu nó có hiệu quả khi phải đối phó với các biện pháp đồng can thiệp khác, gây nhiễu, nhiễm bẩn, v.v.?).

Sự can thiệp trong một thử nghiệm lâm sàng có thể bao gồm

1). Thuốc để phòng ngừa, điều trị hoặc giảm nhẹ;

2). Thiết bị lâm sàng, chẳng hạn như dụng cụ tử cung;

3). Quy trình phẫu thuật, quy trình phục hồi chức năng;

4). Tư vấn y tế;

5. Chế độ ăn uống, luyện tập, thay đổi thói quen sinh hoạt khác;

6). Dịch vụ bệnh viện, ví dụ: chăm sóc tích hợp so với không tích hợp, cấp tính so với mãn tính;

7). Các yếu tố rủi ro;

8). Phương pháp giao tiếp, ví dụ: giao tiếp mặt đối mặt so với tờ rơi;

9). Loại nhân viên y tế khác nhau, ví dụ: bác sĩ so với điều dưỡng;

10). Phác đồ điều trị, VD sử dụng một lần một ngày so với ba lần một ngày.

Mỗi tình huống sẽ tuân theo cùng một thiết kế, nhưng chi tiết của mỗi bước có thể khác nhau. Ví dụ, ngẫu nhiên hóa giữa hai nhóm thử nghiệm có thể đặt ra các vấn đề khác nhau đối với các loại can thiệp khác nhau ở trên.