Cách viết tóm tắt và giới thiệu một công trình nghiên cứu y học

2022-03-02 10:49 PM

Phần tóm tắt mô tả đặc biệt được sử dụng cho các bài lý thuyết, phương pháp luận hoặc tổng quan. Nó thường bao gồm một đoạn văn 150 từ hoặc ít hơn.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Cách viết tóm tắt

Phần tóm tắt cũng là một phần quan trọng trong báo cáo. Quan trọng hơn, phần tóm tắt là phần của nghiên cứu mà độc giả sẽ thấy khi tham khảo cơ sở dữ liệu xuất bản như PubMed. Đó là quảng cáo cho tác phẩm và sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc người biên tập quyết định xem nó có được gửi cho những người đánh giá hay không. Nó cũng sẽ giúp người đọc quyết định đọc toàn bộ nghiên cứu. Do đó, nó phải được hiểu độc lập. Viết một bản tóm tắt là một thử thách. Phải lựa chọn nội dung một cách cẩn thận, ngắn gọn và đảm bảo truyền tải được bản chất của nghiên cứu.

Nếu không đi sâu vào chi tiết, có 3 loại tóm tắt: mô tả, thông tin và cấu trúc.

Phần tóm tắt mô tả đặc biệt được sử dụng cho các bài lý thuyết, phương pháp luận hoặc tổng quan. Nó thường bao gồm một đoạn văn 150 từ hoặc ít hơn.

Phần tóm tắt thông tin, phần phổ biến nhất, chứa thông tin cụ thể được đưa ra trong nghiên cứu và được tổ chức với phần giới thiệu (cơ sở, mục tiêu), phương pháp, kết quả và bàn luận, có hoặc không có kết luận. Chúng thường có độ dài từ 150 đến 250 từ. Bản tóm tắt có cấu trúc về bản chất là một bản tóm tắt nhiều thông tin với các phần được gắn nhãn với các tiêu đề. Chúng cũng có thể dài hơn và được giới hạn trong 250 đến 300 từ. Công nghệ gần đây cũng cho phép tóm tắt đồ họa hoặc thậm chí video kết quả thí nghiệm vivo (ví dụ như quá trình thực bào).

Chất lượng của tóm tắt là hiểu mà không cần đọc toàn bộ. Không có chữ viết tắt nào được sử dụng. Nếu các chữ viết tắt được sử dụng, chúng phải được xác định. Tuy nhiên, điều này sẽ loại bỏ không gian cho những thông tin quan trọng hơn; Chứa thông tin phù hợp với bản đầy đủ. Kết luận trong phần tóm tắt phải phù hợp với những kết luận được đưa ra trong bản đầy đủ; Có hấp dẫn và chứa thông tin cần thiết để quyết định có đọc toàn bộ báo cáo hay không.

Cách viết giới thiệu

Phần giới thiệu có 3 mục tiêu chính: xác định sự cần thiết và tầm quan trọng của nghiên cứu, để chỉ ra cách đã lấp đầy khoảng trống kiến ​​thức trong lĩnh vực của mình và cung cấp cho người đọc một gợi ý về những gì họ sẽ học được khi đọc. Để thực hiện những mục tiêu này, phần giới thiệu bốn phần bao gồm một tuyên bố cơ bản, một tuyên bố vấn đề, một tuyên bố hoạt động và một tuyên bố dự báo là phù hợp nhất. Thông tin cơ bản được xác định kém và thiết lập vấn đề là 2 điểm yếu phổ biến nhất gặp phải trong phần giới thiệu. Chúng xuất phát từ nhận thức sai lầm rằng độc giả ngang hàng biết vấn đề là gì và tại sao việc nghiên cứu để giải quyết vấn đề đó là cần thiết. Mặc dù không phải là một quy tắc nghiêm ngặt, phần giới thiệu trên các tạp chí khoa học lâm sàng chỉ nên nhắm mục tiêu các tài liệu tham khảo cần thiết để thiết lập cơ sở lý luận cho nghiên cứu và đề cương nghiên cứu.

Bốn phần giới thiệu bao gồm:

Một tuyên bố cơ sở cung cấp bối cảnh và cách tiếp cận của nghiên cứu;

Một tuyên bố vấn đề mô tả bản chất, phạm vi và tầm quan trọng của vấn đề hoặc lỗ hổng kiến ​​thức;

Một tuyên bố hoạt động, nêu chi tiết câu hỏi nghiên cứu, đặt giả thuyết và các hành động được thực hiện cho nghiên cứu;

Một tuyên bố dự báo cho độc giả biết điều gì sẽ xảy ra khi đọc.