Nghiên cứu thuần tập tương lai trong y học

2022-03-21 03:43 PM

Chiến lược chung của các nghiên cứu thuần tập là bắt đầu với một quần thể tham chiếu, một số người trong số họ có các đặc điểm hoặc thuộc tính nhất định liên quan đến nghiên cứu.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Các nghiên cứu quan sát, trong đó thiết lập mối quan hệ (mối liên hệ) giữa "yếu tố nguy cơ" (tác nhân căn nguyên) và kết quả (bệnh) là mục tiêu chính, được gọi là phân tích. Trong loại nghiên cứu này, kiểm tra giả thuyết là công cụ chính để suy luận. Cách tiếp cận cơ bản trong nghiên cứu phân tích là phát triển một giả thuyết cụ thể, có thể kiểm tra được và thiết kế nghiên cứu để kiểm soát bất kỳ biến ngoại lai nào có khả năng làm nhiễu mối quan hệ quan sát được giữa yếu tố được nghiên cứu và bệnh tật. Cách tiếp cận khác nhau tùy theo chiến lược cụ thể được sử dụng.

Chiến lược chung của các nghiên cứu thuần tập là bắt đầu với một quần thể tham chiếu (hoặc một mẫu đại diện của chúng), một số người trong số họ có các đặc điểm hoặc thuộc tính nhất định liên quan đến nghiên cứu (nhóm tiếp xúc), với những người khác không có các đặc điểm đó (nhóm không phơi nhiễm). Cả hai nhóm, ngay từ khi bắt đầu nghiên cứu, không có tình trạng hoặc các vấn đề đang được xem xét. Sau đó, cả hai nhóm được quan sát trong một khoảng thời gian cụ thể để tìm ra rủi ro mà mỗi nhóm có khi phát triển (các) vấn đề quan tâm.

Thiết kế

1). Lựa chọn nhóm thuần tập:

- Nhóm thuần tập cộng đồng về độ tuổi và giới tính cụ thể;

- Nhóm tiếp xúc, ví dụ: bác sĩ X quang, người hút thuốc lá, người sử dụng thuốc tránh thai;

- Nhóm thuần tập sinh, ví dụ: học sinh nhập học;

- Nhóm thuần tập nghề nghiệp, ví dụ: thợ mỏ, quân nhân;

- Nhóm hôn nhân;

- Nhóm thuần tập được chẩn đoán hoặc điều trị, ví dụ: các trường hợp điều trị bằng xạ trị, phẫu thuật, điều trị nội tiết tố.

Quy trình thông thường là xác định vị trí hoặc xác định nhóm thuần tập, có thể là tổng dân số trong một khu vực hoặc mẫu của nhóm đó.

2). Thu thập dữ liệu

- Dữ liệu về mức độ quan tâm đến các giả thuyết nghiên cứu;

- Dữ liệu về kết quả quan tâm đến các giả thuyết nghiên cứu;

- Các đặc điểm của nhóm thuần tập có thể gây nhầm lẫn cho hiệp hội đang được nghiên cứu.

3). Phương pháp thu thập dữ liệu

Một số phương pháp được sử dụng để thu được các dữ liệu trên, các dữ liệu này phải dựa trên cơ sở dọc. Các phương pháp này bao gồm:

- Phỏng vấn khảo sát với các thủ tục tiếp theo;

- Hồ sơ y tế được theo dõi theo thời gian;

- Khám lâm sàng và xét nghiệm;

- Ghi lại mối liên kết của các tập hợp với dữ liệu phơi nhiễm và các tập hợp với dữ liệu kết quả, ví dụ: dữ liệu lịch sử làm việc trong các mỏ hầm lò với dữ liệu tử vong từ các hồ sơ tử vong.

Trong một nghiên cứu thuần tập thông thường, nghiên cứu cắt ngang ban đầu thường được thực hiện để loại trừ những người có bệnh và xác định nhóm thuần tập không mắc bệnh.

Các phép đo

Hai phương pháp thường được sử dụng trong các nghiên cứu thuần tập để đo tỷ lệ mắc bệnh (tình trạng) đang được điều tra:

1). Tỷ lệ tích lũy

Chỉ số tần suất bệnh này dựa trên tổng số dân số có nguy cơ mắc bệnh, tại thời điểm tham gia nghiên cứu, không có bệnh đang được điều tra. Tỷ lệ mắc bệnh được tính cho từng mức độ tiếp xúc với yếu tố nguy cơ và là tỷ lệ giữa số bệnh hoặc vấn đề mới trong một khoảng thời gian quan sát cụ thể, trên tổng dân số có nguy cơ trong thời kỳ đó.

Phép đo tỷ lệ mắc bệnh này cung cấp ước tính về xác suất hoặc nguy cơ phát triển bệnh của tất cả các thành viên của nhóm được đưa vào nghiên cứu khi bắt đầu và có nguy cơ mắc bệnh. Bởi vì cộng dồn tất cả các trường hợp mới trong tổng dân số có nguy cơ, nên thuật ngữ 'tỷ lệ mắc tích lũy' đã được áp dụng. Tỷ lệ mắc bệnh tích lũy là một tỷ lệ có thể thay đổi từ 0 đến 1, nghĩa là không ít hơn 0% và không quá 100% dân số có nguy cơ mắc bệnh.

Phương pháp đo tần suất bệnh này được tính toán như thể tất cả các đơn vị hoặc cá nhân có cùng thời gian quan sát, nhưng các trường hợp mới không còn nguy cơ khi họ phát bệnh.

2). Mật độ mắc bệnh (phương pháp tiếp cận theo thời gian)

Cách tiếp cận này là một sự cải tiến so với cách đo tỷ lệ mắc bệnh thông thường, bởi vì nó xem xét cả số lượng quan sát được và thời gian quan sát đối với mỗi cá nhân.

Do đó, nếu 30 cá nhân được quan sát như sau: 10 trong hai năm, 5 trong ba năm và 15 trong bốn năm, họ sẽ đóng góp (10x2) + (5x3) + (15x4) = 95 người-năm quan sát, điều này sẽ trở thành mẫu số. Tử số là số trường hợp mới được quan sát thấy trong các nhóm này trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này cho biết tỷ lệ mắc bệnh mỗi người một năm, được gọi là mật độ mắc bệnh. Năm người không đại diện cho số người: 400 người-năm quan sát có thể đại diện cho 400 người mỗi quan sát trong một năm, hoặc 40 người mỗi quan sát trong 10 năm. Hai hạn chế của biện pháp này là thường không xác định được chính xác thời gian bệnh xuất hiện và tốc độ phát triển của bệnh theo thời gian không nhất thiết là không đổi.

Các thước đo hiệu quả cơ bản được sử dụng trong các nghiên cứu thuần tập là nguy cơ tương đối (RR), nguy cơ có thể phân bổ (AR), nguy cơ do quần thể (PAR), phần trăm rủi ro do dân số (ARP%) và tỷ lệ căn nguyên (EF).

Ưu điểm của nghiên cứu thuần tập

Do sự hiện diện của một nhóm dân số xác định có nguy cơ, các nghiên cứu thuần tập cho phép khả năng đo lường trực tiếp nguy cơ tương đối phát triển tình trạng bệnh của những người có đặc điểm này, so với những người không, trên cơ sở các biện pháp tỷ lệ được tính cho từng nhóm riêng biệt.

Trong nghiên cứu thuần tập, người ta biết rằng đặc điểm có trước sự phát triển của bệnh, vì tất cả các đối tượng đều không mắc bệnh khi bắt đầu nghiên cứu; điều này cho phép rút ra kết luận về mối quan hệ nguyên nhân - kết quả (điều kiện cần nhưng chưa đủ).

Vì sự hiện diện hoặc không có của yếu tố nguy cơ được ghi nhận trước khi bệnh xảy ra, nên không có khả năng xảy ra sai lệch do nhận thức bị bệnh như đã gặp trong các nghiên cứu bệnh chứng.

Cũng có ít khả năng gặp phải vấn đề sống sót chọn lọc hoặc thu hồi có chọn lọc, mặc dù sai lệch lựa chọn vẫn có thể xảy ra vì một số đối tượng mắc bệnh sẽ bị loại khỏi xem xét khi bắt đầu nghiên cứu.

Nghiên cứu thuần tập có khả năng xác định các bệnh khác có thể liên quan đến cùng một yếu tố nguy cơ.

Không giống như nghiên cứu bệnh chứng, nghiên cứu thuần tập cung cấp khả năng ước tính các rủi ro liên quan, do đó chỉ ra mức độ tuyệt đối của bệnh do yếu tố nguy cơ gây ra.

Nếu một mẫu xác suất được lấy từ tổng thể tham chiếu, thì có thể tổng quát hóa từ mẫu đó thành tổng thể tham chiếu với một mức độ chính xác đã biết.

Nhược điểm của nghiên cứu thuần tập

Những nghiên cứu này là dài hạn và do đó không phải lúc nào cũng khả thi; chúng tương đối kém hiệu quả để nghiên cứu các vấn đề hiếm.

Chúng rất tốn thời gian, nhân sự, không gian và sự theo dõi của bệnh nhân.

Cỡ mẫu cần thiết cho các nghiên cứu thuần tập là rất lớn, đặc biệt đối với các vấn đề không thường xuyên; thường khó tìm và quản lý các mẫu có kích thước này.

Vấn đề nghiêm trọng nhất là tiêu hao, hoặc mất người khỏi mẫu hoặc đối chứng trong quá trình nghiên cứu do di chuyển hoặc từ chối tiếp tục tham gia nghiên cứu. Sự tiêu hao như vậy có thể ảnh hưởng đến tính hợp lệ của kết luận, nếu nó làm cho các mẫu ít đại diện hơn, hoặc nếu những người không có mặt khác với những người thực sự được theo dõi. Tỷ lệ bị mất càng cao (nói trên 10-15%) thì sự thiên vị tiềm ẩn càng nghiêm trọng.

Các nghiên cứu viên cũng có thể mất hứng thú, bỏ đi làm công việc khác hoặc tham gia vào một dự án khác.

Trong một thời gian dài, nhiều thay đổi có thể xảy ra trong môi trường, giữa các cá nhân hoặc hình thức can thiệp, và những thay đổi này có thể gây nhầm lẫn giữa vấn đề liên kết và rủi ro quy kết.

Trong một thời gian dài, các quy trình nghiên cứu có thể ảnh hưởng đến hành vi của những người được điều tra theo cách mà sự phát triển của bệnh có thể bị ảnh hưởng tương ứng (hiệu ứng Hawthorne). Vấn đề này có nhiều khả năng xảy ra hơn trong các nghiên cứu liên quan đến việc tiếp xúc nhiều lần với những người tham gia, như trong các nghiên cứu về chế độ ăn uống hoặc sử dụng các biện pháp tránh thai. Những người tham gia có thể thay đổi chế độ ăn uống của họ hoặc chuyển sang một biện pháp tránh thai khác vì đã lặp đi lặp lại việc thăm dò. Thay đổi hành vi cũng là một vấn đề nghiêm trọng trong các cuộc khảo sát ý kiến, nghiên cứu khả năng chấp nhận và điều tra tâm lý, chẳng hạn như nghiên cứu về di chứng tâm lý của việc triệt sản.

Một vấn đề nghiêm trọng về đạo đức có thể nảy sinh khi rõ ràng rằng dân số bị phơi nhiễm có biểu hiện mắc bệnh quá mức trước thời gian hoàn thành theo dõi.

Cần phải nhấn mạnh rằng, mặc dù nghiên cứu thuần tập gần với thử nghiệm ngẫu nhiên (thực nghiệm) xét về sức mạnh dịch tễ học, nó vẫn có thể có vấn đề về giá trị. Cần phải cẩn thận để đảm bảo rằng nó đáp ứng các yêu cầu khác của nghiên cứu dịch tễ học, đặc biệt là liên quan đến việc lấy mẫu thích hợp, xây dựng các nhóm so sánh, xử lý dữ liệu còn thiếu, áp dụng các phương pháp thống kê thích hợp và các điều kiện tiên quyết khác cho một thiết kế nghiên cứu hợp lý.

Bài viết cùng chuyên mục

Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu y học lâm sàng

Có hai loại phương pháp lấy mẫu chính, phương pháp chọn mẫu xác suất trong đó các đối tượng trong quần thể mục tiêu đều có cơ hội được chọn trong mẫu như nhau, và phương pháp chọn mẫu phi xác suất trong đó tập hợp mẫu được chọn trong một quy trình phi hệ thống.

Phương pháp lấy mẫu trong nghiên cứu y học

Khi quần thể đã được xác định và kích thước của mẫu được xác định, chúng ta cần quyết định cách chúng ta sẽ chọn mẫu từ tổng thể. Kích thước của mẫu cũng sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn này.

Phương pháp lấy mẫu nghiên cứu trong y học

Kích thước của mẫu cũng sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn và do đó, vấn đề về kích thước mẫu có thể phải được xem xét lại sau khi lựa chọn phương pháp lấy mẫu.

Cỡ mẫu cho các nghiên cứu mô tả trong y học

Trong trường hợp nghiên cứu mô tả, thường mục tiêu là thu được ước tính của một tham số quần thể, quyết định chính của cỡ mẫu là kết quả cần phải chính xác đến mức nào, điều này phụ thuộc vào mục đích của nghiên cứu.

Quy trình lấy mẫu trong nghiên cứu y học

Trước khi lấy mẫu, quần thể phải được xác định rõ ràng. Trong một cuộc điều tra quần thể, điều này đòi hỏi phải có một danh sách của tất cả các cá thể trong quần thể.

Chọn mẫu trong nghiên cứu y học

Chọn mẫu là một quá trình lựa chọn một bộ phận của dân số để quan sát và nghiên cứu. Có một số lý do tại sao các mẫu được chọn để nghiên cứu, thay vì toàn bộ dân số.

Thử nghiệm can thiệp cộng đồng trong y học

Trong thử nghiệm can thiệp cộng đồng, điểm khác biệt chính so với thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên là sự ngẫu nhiên được thực hiện trên các cộng đồng chứ không phải cá nhân.

Yếu tố ảnh hưởng đến thử nghiệm lâm sàng trong y học (giai đoạn III)

Các tiêu chí chấm dứt thử nghiệm cần được quy định rõ ràng. Trong hầu hết các trường hợp, phải đạt được cỡ mẫu cố định trước khi ngừng thử nghiệm.

Các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trị liệu trong y học

Thông lệ phê duyệt các loại thuốc hoặc thiết bị để sử dụng chung sau khi thử nghiệm thành công ở giai đoạn ba, nhưng sự quan tâm ngày càng tăng trong việc đưa thuốc và thiết bị sang giai đoạn khác.

Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên trong y học

Các thử nghiệm trị liệu có thể được tiến hành để kiểm tra tính hiệu quả, ví dụ tác nhân điều trị có hoạt động trong một tình huống lý tưởng, được kiểm soát không? hoặc để kiểm tra tính hiệu quả.

Mục đích nghiên cứu thực nghiệm trong y học

Thử nghiệm là quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ nhân quả, nhưng nó thường không khả thi cũng như không có đạo đức khi đưa con người vào các yếu tố nguy cơ trong các nghiên cứu căn nguyên.

Nghiên cứu thực nghiệm và bán thực nghiệm

Trong nghiên cứu sức khỏe, thường quan tâm đến thử nghiệm so sánh, trong đó một hoặc nhiều nhóm có các biện pháp can thiệp cụ thể được so sánh với một nhóm không tiếp xúc với các biện pháp can thiệp.

So sánh tỷ lệ của nghiên cứu mô tả trong y học

Khi so sánh tỷ lệ giữa các nơi hoặc giữa các thời điểm, điều quan trọng là phải tính đến bất kỳ thay đổi đồng thời nào trong các biến số liên quan khác, chủ yếu là tuổi, giới tính và chủng tộc.

Mức độ phổ biến của nghiên cứu mô tả trong y học

Tỷ lệ hiện mắc là thước đo hiện trạng của một căn bệnh trong một quần thể tại một thời điểm cố định hoặc trong một khoảng thời gian xác định. Đó là tỷ lệ những người mắc bệnh tại một điểm hoặc thời kỳ xác định.

Đo tỷ lệ mắc và tỷ lệ hiện mắc của nghiên cứu mô tả trong y học

Những thước đo về sự phân bố của sự xuất hiện của bệnh có lẽ là chỉ số phổ biến nhất được sử dụng để đánh giá tỷ lệ mắc bệnh trong dân số. Tỷ lệ mắc bệnh đo lường sự xuất hiện của các trường hợp bệnh mới.

Các loại nghiên cứu mô tả trong y học

Có một số loại nghiên cứu mô tả như nghiên cứu chuỗi trường hợp, chẩn đoán cộng đồng hoặc đánh giá nhu cầu, mô tả dịch tễ học về sự xuất hiện của bệnh và nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Nghiên cứu sinh thái học trong y học

Trong nghiên cứu sinh thái, đơn vị quan sát là một tổng thể, một địa phương hành chính địa lý, một cụm nhà, một thị trấn, một quốc gia, có thể có bất kỳ dạng nào.

Nghiên cứu cắt ngang trong y học

Trong nghiên cứu cắt ngang, nhà nghiên cứu đo mức độ phơi nhiễm và bệnh tật đồng thời trong một mẫu đại diện của dân số. Bằng cách lấy một mẫu đại diện, có thể tổng quát hóa các kết quả thu được trong mẫu cho tổng thể.

Nghiên cứu thuần tập tiên lượng trong y học

Nghiên cứu thuần tập tiên lượng là một loại nghiên cứu thuần tập đặc biệt được sử dụng để xác định các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tiên lượng sau khi chẩn đoán hoặc điều trị.

Nghiên cứu thuần tập hồi cứu trong y học

Nghiên cứu thuần tập hồi cứu phụ thuộc vào sự sẵn có của dữ liệu hoặc hồ sơ cho phép xây dựng lại sự phơi nhiễm với một yếu tố nguy cơ nghi ngờ và theo dõi tỷ lệ tử vong hoặc bệnh tật của họ theo thời gian.

Nghiên cứu y học bệnh chứng

Chiến lược phân tích đơn giản nhất và được sử dụng phổ biến nhất trong dịch tễ học liên quan đến nghiên cứu bệnh chứng. Nó được thiết kế chủ yếu để xác định nguyên nhân của các bệnh.

Nghiên cứu mô tả trong y học

Sự phong phú của tài liệu thu được trong hầu hết các nghiên cứu mô tả cho phép tạo ra các giả thuyết, sau đó có thể được kiểm tra bằng các thiết kế phân tích hoặc thí nghiệm.

So sánh nghiên cứu thực nghiệm và quan sát trong y học

Có một lĩnh vực dịch tễ học mà các chiến lược thử nghiệm được sử dụng rộng rãi: đây là lĩnh vực thử nghiệm lâm sàng và thực địa để thử nghiệm các loại thuốc mới hoặc các chương trình can thiệp.

Độ tin cậy và tính hợp lệ trong nghiên cứu y học

Độ tin cậy và tính hợp lệ của các suy luận phụ thuộc vào độ tin cậy và tính hợp lệ của các phép đo. Cũng như độ tin cậy và tính hợp lệ của các mẫu được chọn.

Chiến lược và thiết kế nghiên cứu y học

Để phát triển một chiến lược nghiên cứu tốt, chúng ta cần hiểu bản chất của những lỗi hoặc biến thể và các phương pháp có sẵn để đo lường các sai sót.

Lập kế hoạch và quản lý nghiên cứu trong y học

Trong điều kiện hạn chế về ngân sách nghiên cứu, ngày càng trở nên cần thiết rằng nghiên cứu sức khỏe phải là nghiên cứu được lập trình với các mục tiêu được xác định rõ ràng và có thể đạt được trên thực tế.

Tiếp cận nguyên tắc thống kê trong thiết kế nghiên cứu y học

Trong cả hai cách tiếp cận, lý luận thống kê sử dụng các định luật xác suất hướng dẫn quá trình suy diễn. Một số giả định về dân số, các đặc điểm và phân bố xác suất, và ủng hộ hoặc mâu thuẫn được đánh giá.

Hướng dẫn về trích dẫn tham khảo phong cách Vancouver

Trích dẫn tham khảo phong cách Vancouver là một hệ thống tham chiếu thường được sử dụng trong y học, trong số các ngành khoa học khác.

Hướng dẫn về trích dẫn tham khảo phong cách Harvard

Phong cách tham khảo Harvard phổ biến nhất được sử dụng trong các trường đại học. Tác giả và năm được trích dẫn trong văn bản và đầy đủ chi tiết nguồn được đưa ra trong danh sách tham khảo.

Hướng dẫn trình bày bảng trong nghiên cứu y học

Các bảng phải được thiết kế tránh lặp lại và đơn giản, rõ ràng, không gây nhầm lẫn. Các bảng phải cô đọng, tránh tách rời các dữ liệu tương tự, để tất cả các thông tin liên quan có thể được trình bày cùng nhau.

Cách viết tài liệu tham khảo trong nghiên cứu y học

Tất cả các tài liệu tham khảo nên được viết theo cùng một phong cách với cùng một cách sắp xếp. Các tài liệu tham khảo gần đây tốt hơn những tài liệu tham khảo cũ hơn, và tài liệu tham khảo sách ít có ý nghĩa nhất.

Cách viết bàn luận trong nghiên cứu y học

Phần bàn luận và kết quả bắt đầu bằng mỗi kết quả thu được phải được bàn luận đầy đủ và so sánh với các nghiên cứu tương tự trước đó theo cách tương ứng, logic và rõ ràng.

Cách viết phần kết quả trong nghiên cứu y học

Kết quả của tất cả các phương pháp được sử dụng phải được cung cấp một cách tương ứng và có hệ thống. Trình bày kết quả dưới dạng văn bản, bảng hoặc biểu đồ, nhưng không lặp lại cùng một dữ liệu.

Cách viết phần phương pháp nghiên cứu y học

Phần phương pháp có thể được đặt tên là đối tượng và phương pháp, phần thực nghiệm hoặc bệnh nhân (vật liệu) và phương pháp tùy thuộc vào loại nghiên cứu.

Cách viết phần giới thiệu của nghiên cứu y học

Phần giới thiệu phải bắt đầu bằng một bài đánh giá ngắn nêu ra cốt lõi của chủ đề. Bài đánh giá phải ngắn gọn, thú vị và nhiều thông tin. Đánh giá lịch sử dài là buồn tẻ.

Lĩnh vực nghiên cứu dịch tễ học

Điểm quan tâm chính trong các nghiên cứu dịch tễ học là điều tra sự phân bố và những thay đổi lịch sử về tần suất mắc bệnh và nguyên nhân gây ra những bệnh này.

Lĩnh vực nghiên cứu y học lâm sàng

Mục đích của một nghiên cứu lâm sàng can thiệp là so sánh các quy trình điều trị trong một quần thể bệnh nhân, những quy trình này phải thể hiện càng ít sự khác biệt bên trong càng tốt, ngoại trừ phương pháp điều trị.

Lĩnh vực nghiên cứu y học cơ bản

Nghiên cứu y học cơ bản bao gồm các thực nghiệm trên động vật, nghiên cứu tế bào, xét nghiệm sinh hóa, di truyền và sinh lý học cũng như các nghiên cứu về đặc tính của thuốc và vật liệu.

Cách viết tóm tắt và giới thiệu một công trình nghiên cứu y học

Phần tóm tắt mô tả đặc biệt được sử dụng cho các bài lý thuyết, phương pháp luận hoặc tổng quan. Nó thường bao gồm một đoạn văn 150 từ hoặc ít hơn.

Cách viết tổng quan nghiên cứu y học: bước ban đầu trong quy trình

Tổng quan là phần tóm tắt và phân tích các kết quả đã được công bố của một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể hoặc một chủ đề nào đó, tổng quan vượt xa khuôn khổ của một bản liệt kê mô tả các sách và bài báo đã xuất bản.

Các loại hình trong nghiên cứu y học

Việc lựa chọn loại hình nghiên cứu là một khía cạnh quan trọng của việc thiết kế các nghiên cứu y học. Thiết kế nghiên cứu và loại nghiên cứu là những yếu tố quyết định chính đến chất lượng khoa học và giá trị.