Cách viết tổng quan nghiên cứu y học: bước ban đầu trong quy trình

2022-03-02 10:46 PM

Tổng quan là phần tóm tắt và phân tích các kết quả đã được công bố của một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể hoặc một chủ đề nào đó, tổng quan vượt xa khuôn khổ của một bản liệt kê mô tả các sách và bài báo đã xuất bản.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Tổng quan tài liệu là bước khởi đầu và thiết yếu trước khi bắt đầu nghiên cứu và viết nghiên cứu khoa học dựa trên đó. Trong quá trình này sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu, nhiều từ khóa kết hợp. Nó sẽ cho phép theo dõi sự phát triển mới nhất trong lĩnh vực và do đó tránh ai đó đã thực hiện nghiên cứu trước, và do đó làm giảm tính độc đáo của nghiên cứu. Đừng quên rằng các tạp chí nghiên cứu xếp hạng cao công bố kết quả đủ quan trọng và quan tâm để xứng đáng với việc xuất bản của họ.

Xác định quyền tác giả và thứ tự quyền tác giả, một vấn đề đạo đức, là bước thiết yếu thứ hai, và rất tiếc là thường bị bỏ qua. Bước này có thể tránh được những xung đột sau này vì mặc dù có các hướng dẫn hiện hành, nó vẫn là một vấn đề nhạy cảm do thành kiến ​​cá nhân và chính trị nội bộ của các thể chế.

Cách viết hiệu quả đòi hỏi văn bản phải giúp người đọc 1) hiểu nội dung và bối cảnh, 2) nhớ những điểm nổi bật là gì, 3) tìm kiếm thông tin nhanh chóng và, 4) sử dụng hoặc áp dụng thông tin được đưa ra. Những phẩm chất cơ bản này cần được tô điểm bằng cách sử dụng ngôn ngữ chính xác, sự rõ ràng của văn bản, sự đa dạng của thông tin và tính ngắn gọn. Viết hiệu quả cũng có nghĩa là phải tập trung vào nhu cầu của độc giả tiềm năng. Độc giả trong khoa học là những cá nhân được thông báo, những người không thụ động, và những người sẽ hình thành quan điểm của riêng họ về bài viết của cho dù ý nghĩa có rõ ràng hay không. Do đó cần biết khán giả của mình là ai. 4 câu hỏi sau đây sẽ giúp viết một văn bản dựa trên người đọc, nghĩa là được viết để đáp ứng nhu cầu thông tin của người đọc.

Cho rằng độc giả biết điều gì? Nói cách khác, có thể sử dụng thuật ngữ và khái niệm nào mà không cần giải thích, và phải định nghĩa từ nào?

Người đọc muốn biết điều gì? Độc giả trong lĩnh vực khoa học sẽ chỉ đọc nếu họ nghĩ rằng họ sẽ học được điều gì đó có giá trị.

Người đọc cần phải biết những gì? Văn bản phải chứa tất cả thông tin cần thiết để người đọc hiểu nó, ngay cả khi nghĩ rằng thông tin này rõ ràng đối với họ.

Những gì người đọc nghĩ rằng họ biết mà không phải như vậy? Sửa chữa những quan niệm sai lầm có thể là một chức năng quan trọng của giao tiếp và thuyết phục người đọc thay đổi ý kiến ​​có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức.

Tổng quan tài liệu là phần viết tóm tắt và phân tích các kết quả đã được công bố của một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể hoặc một chủ đề nào đó trong giới khoa học, tổng quan tài liệu vượt xa khuôn khổ của một bản liệt kê miêu tả các sách và bài báo đã xuất bản.

Mục đích của phần tổng quan tài liệu để:

1. Biểu lộ tri thức đang có trong các sách và tạp chí đã xuất bản cũng như các dạng ấn phẩm khác.

2. Đưa ra phần tinh túy (quintessence) của của các tài liệu đang có.

3. Phác họa các khái niệm (concepts) cơ bản về lý thuyết của  nghiên cứu kể cả phần phương pháp nghiên cứu cụ thể (methods).

4. Thảo luận các điểm mạnh và yếu của các nghiên cứu hiện có.

5. Xác định các chỗ trống (gaps) và phần chưa làm được trong các nghiên cứu đã công bố (desiderata).

6. Phát triển ý tưởng và giả thiết cho nghiên cứu.