Yếu tố ảnh hưởng đến thử nghiệm lâm sàng trong y học (giai đoạn III)

2022-03-25 03:10 PM

Các tiêu chí chấm dứt thử nghiệm cần được quy định rõ ràng. Trong hầu hết các trường hợp, phải đạt được cỡ mẫu cố định trước khi ngừng thử nghiệm.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Tác nhân, điều trị hoặc yếu tố thực nghiệm

Các nhà nghiên cứu nên cung cấp kiến ​​thức đầy đủ nhất có thể về phương pháp điều trị. Kiến thức này thường đến từ các thử nghiệm giai đoạn một và giai đoạn hai, cũng như từ nhiều nguồn phụ trợ. Ví dụ, người ta nên biết tác dụng dược lý, độc tính, liều lượng, độ an toàn và phương pháp sử dụng thuốc.

Vấn đề được điều trị

Các nhà nghiên cứu cần có đủ kiến ​​thức về lâm sàng và dịch tễ học về các vấn đề được điều trị. Điều này bao gồm tiền sử tự nhiên của tình trạng bệnh, tiêu chuẩn chẩn đoán, quản lý y tế thường quy và các biến số khác có thể ảnh hưởng đến sự tiến triển của tình trạng này (tuổi, giới tính, điều kiện xã hội, cân nặng, tình trạng hút thuốc, các bệnh lý mắc phải, thuốc dùng để điều trị vấn đề khác). Các quy trình điều trị chi tiết cần được nêu rõ ràng và tuân thủ.

Dân số mục tiêu

Loại trường hợp được đưa vào thử nghiệm cần được quy định cẩn thận, với các tiêu chí rõ ràng để đưa vào và loại trừ khỏi thử nghiệm. Kích thước của các mẫu phải được xác định trước. Nếu một cơ sở không thể cung cấp mẫu theo yêu cầu, các thử nghiệm hợp tác phải được lên kế hoạch cẩn thận, với các quy trình nghiêm ngặt. Một thử nghiệm trung tâm duy nhất có lợi thế là tính đồng nhất về chủ đề, trong khi thử nghiệm đa trung tâm sẽ có tính khái quát hơn. Cũng cần lưu ý rằng trong các thử nghiệm đa trung tâm, việc đảm bảo tính so sánh về chất lượng và số lượng dữ liệu thu thập giữa các trung tâm khó hơn nhiều so với nếu thử nghiệm chỉ giới hạn ở một trung tâm nơi nghiên cứu viên chính đặt trụ sở. Cần có sự đồng ý được thông báo trước khi các trường hợp được giao cho các nhóm thực nghiệm và đối chứng. Các quy trình nghiêm ngặt nên được sử dụng trong việc phân bổ các trường hợp cho các nhóm.

Vấn đề đạo đức

Không một thử nghiệm lâm sàng nào được thực hiện mà không có sự xem xét thích đáng về các vấn đề đạo đức. Thông thường, quy trình sẽ được xem xét lại đạo đức nội bộ, hoặc bởi một hội đồng đánh giá độc lập, và chỉ sau khi được phê duyệt quá trình thử nghiệm mới bắt đầu. Hầu hết các cơ quan quản lý sẽ nhấn mạnh vào sự chấp thuận về mặt đạo đức của thử nghiệm trước khi họ coi kết quả từ thử nghiệm là bằng chứng về hiệu quả hoặc hiệu lực.

Đo lường kết quả

Người ta phải chỉ định rõ ràng những kết quả mong đợi và những tiêu chí nào sẽ được áp dụng để xác định sự thành công hay thất bại của thử nghiệm. Các kết quả có thể bao gồm ngăn ngừa tình trạng, chữa khỏi tình trạng, cải thiện tình trạng, giảm đau, cải thiện sức khỏe thể chất hoặc tinh thần.

Phản ứng phụ

Các tiêu chí để quan sát và ghi lại các tác dụng phụ cũng cần được xây dựng. Nếu các tác dụng phụ có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bệnh nhân, nên loại trừ khỏi nghiên cứu và điều trị thích hợp. Các quy trình ngừng thử nghiệm nếu quan sát thấy quá nhiều tác dụng phụ không mong muốn, nên được đưa vào thiết kế nghiên cứu.

Phương tiện nghiên cứu

Cũng phải được cụ thể hóa, bao gồm các xét nghiệm, chẩn đoán lâm sàng, quy trình, bảng điều tra phỏng vấn đặc biệt và bảng câu hỏi, hoặc sử dụng thông tin ủy quyền (từ vợ / chồng, họ hàng, hàng xóm, bác sĩ điều trị) để lấy tiền sử bệnh tật và xã hội.

Làm mù

Mong muốn nâng cao tính khách quan của các phép đo bằng cách ‘làm mù’ hoặc đối tượng nghiên cứu được che giấu danh tính của phương pháp điều trị, nghiên cứu viên đánh giá kết quả và đôi khi từ người nhập và phân tích dữ liệu.

Khi nghiên cứu viên và bệnh nhân đều bị làm mù, nó được gọi là nghiên cứu ‘mù đôi’, và là hình thức thử nghiệm lâm sàng phổ biến nhất. Tuy nhiên, việc phân bổ điều trị nên được một ủy ban lựa chọn độc lập với các nghiên cứu viên biết, họ sẽ theo dõi tiến trình của nghiên cứu và dừng thử nghiệm nếu (a) nghiên cứu đi đến kết luận chính đáng rất lâu trước khi đạt được cỡ mẫu thử nghiệm, hoặc (b) mức độ tác dụng phụ không thể chấp nhận được đã được phát hiện.

Trong một số trường hợp, việc làm mù tất cả các bên có thể không khả thi. Ví dụ, trong hầu hết các thử nghiệm phẫu thuật hoặc thử nghiệm liên quan đến thiết bị y tế, có thể bệnh nhân rõ ràng đã được phân bổ vào nhóm nào. Ngay cả trong trường hợp phẫu thuật, các quy trình phẫu thuật giả (tương tự như giả dược để thử thuốc) đã được sử dụng trong một số nghiên cứu.

Quy tắc dừng

Các tiêu chí chấm dứt thử nghiệm cần được quy định rõ ràng. Trong hầu hết các trường hợp, phải đạt được cỡ mẫu cố định trước khi ngừng thử nghiệm. Một biến thể của điều này là thử nghiệm lâm sàng tuần tự, trong đó các kết quả được phân tích thường xuyên và thử nghiệm dừng ngay khi quan sát thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Các thủ tục chấm dứt thử nghiệm sớm vì các tác dụng phụ cũng cần được quy định và tuân thủ.

Sự lựa chọn của thiết kế

Có nhiều thiết kế thử nghiệm khác nhau cho các thử nghiệm lâm sàng. Sự lựa chọn phụ thuộc vào bản chất của các thành phần thử nghiệm và thành phần của nhóm nghiên cứu. Thiết kế thông thường là thử nghiệm lâm sàng mù đôi ngẫu nhiên, có đối chứng. Có sẵn các biểu mẫu khác với những biểu mẫu được mô tả, ví dụ: (i) thiết kế nhiều liều, (ii) thiết kế đa phương pháp điều trị, (iii) thiết kế tuần tự, (iv) thiết kế giai thừa, và (v) các dạng thiết kế 'bị chặn' khác nhau, chẳng hạn như hình vuông Latinh, thiết kế khối không cân bằng hoàn chỉnh, thử nghiệm chéo, v.v.

Thời gian cần thiết

Nên dành vài tháng để lập kế hoạch thử nghiệm, bao gồm: chuẩn bị các quy trình, thủ tục lấy mẫu, xác định cỡ mẫu, xác định nguồn đối tượng, vạch ra các thủ tục quản lý bao gồm kiểm soát chất lượng, lập kế hoạch và phân tích dữ liệu. Đôi khi, một nghiên cứu khả thi có thể cần thiết trước khi thử nghiệm để kiểm tra quy trình và xác định điều gì có thể và điều gì không.