Tiền kích thích (tâm thất) trên điện tâm đồ

2012-06-05 04:05 PM

Hội chứng Wolff Parkinson White tiền kích thích bao gồm một phức bộ QRS giãn rộng đi kèm với một khoảng PQ ngắn lại.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Hội chứng Wolff Parkinson White (tiền kích thích) bao gồm một phức bộ QRS giãn rộng đi kèm với một khoảng PQ ngắn lại.

Xuất hiện sóng delta.

Có thể gặp ở người không có bệnh tim hoặc một số bệnh nhiễm khuẩn, dị ứng, bệnh mạch vanh, thấp tim, tim bẩm sinh.

Hội chứng Wolff Parkinson White hay đi kèm với chứng tim nhanh trên thất kịch phát.

Điện tâm đồ tiền kích thích (tâm thất). Các mũi tên chỉ sóng delta

Điện tâm đồ tiền kích thích (tâm thất). Các mũi tên chỉ sóng delta.