Mắc sai dây chuyển đạo trước tim khi làm điện tâm đồ

2012-06-30 04:08 PM
Các điện cực trước tim khi làm điện tâm đồ được đặt liên tiếp cạnh nhau nên các sóng của chúng biến thiên liên tục. Sóng R thấp nhất ở V1, cao dần lên ở V2, V3, V4 rồi đến V5, rồi hơi thấp xuống ở V6.

Các điện cực trước tim khi làm điện tâm đồ được đặt liên tiếp cạnh nhau nên các sóng của chúng biến thiên liên tục. Sóng R thấp nhất ở V1, cao dần lên ở V2, V3, V4 rồi đến V5, rồi hơi thấp xuống ở V6.

Đối với sóng T cũng có quy luật tương tự.

Hình ảnh điện tâm đồ mắc sai dây giữa V2 và V3

Hình ảnh điện tâm đồ mắc sai dây giữa V2 và V3

Bài mới nhất