Mắc sai dây chuyển đạo trước tim khi làm điện tâm đồ

2012-06-30 04:08 PM

Các điện cực trước tim khi làm điện tâm đồ được đặt liên tiếp cạnh nhau nên các sóng của chúng biến thiên liên tục. Sóng R thấp nhất ở V1, cao dần lên ở V2, V3, V4 rồi đến V5, rồi hơi thấp xuống ở V6.

Các điện cực trước tim khi làm điện tâm đồ được đặt liên tiếp cạnh nhau nên các sóng của chúng biến thiên liên tục. Sóng R thấp nhất ở V1, cao dần lên ở V2, V3, V4 rồi đến V5, rồi hơi thấp xuống ở V6.

Đối với sóng T cũng có quy luật tương tự.

Hình ảnh điện tâm đồ mắc sai dây giữa V2 và V3

Hình ảnh điện tâm đồ mắc sai dây giữa V2 và V3.