Mắc sai dây tay khi làm điện tâm đồ

2012-06-30 03:52 PM

Mắc nhầm dây điện cực đỏ sang tay trái và dây điện cực vàng sang tay phải. Hình ảnh điện tâm đồ có các sóng đều âm ở DI (nhất là P), DII có dạng DIII và ngược lại, aVR có dạng aVL và ngược lại.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Mắc nhầm dây điện cực đỏ sang tay trái và dây điện cực vàng sang tay phải. Hình ảnh điện tâm đồ có các sóng đều âm ở DI (nhất là P), DII có dạng DIII và ngược lại, aVR có dạng aVL và ngược lại. Các chuyển đạo trước tim thì bình thường và điều này giúp phân biệt với bệnh đảo ngược phủ tạng bẩm sinh.

Công thức: Einthoven

DI + DIII = DII

Hình ảnh điện tâm đồ do đảo chiều dây tay phải và tay trái

Hình ảnh điện tâm đồ do đảo chiều dây tay phải và tay trái.