Cử động run cơ tạo hình ảnh điện tâm đồ

2012-06-30 04:35 PM

Hình ảnh điện tâm đồ có đường gấp khúc hoặc rung động từng chỗ của đường đẳng điện, có chỗ chênh hẳn ra khỏi đường đẳng điện hoặc đường đẳng điện uấn lượn.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Hình ảnh điện tâm đồ có đường gấp khúc hoặc rung động từng chỗ của đường đẳng điện, có chỗ chênh hẳn ra khỏi đường đẳng điện hoặc đường đẳng điện uấn lượn là do bệnh nhân cử động nhẹ, hít thở hay điện cực di động. Hình dạng không đồng đều, không giống nhau, không nhịp điệu và không chu kỳ.

Hình ảnh điện tâm đồ do run (Parkinson)

Hình ảnh điện tâm đồ do run (Parkinson).