Block nhĩ thất độ 2 Mobitz loại II trên điện tâm đồ

2012-07-01 03:00 PM

Khoảng PR của những nhát bóp dẫn truyền được từ nhĩ xuống thất, P có QRS đi kèm đều bằng nhau và không đổi mặc dù giá trị của nó có thể bình thường hoặc dài hơn bình thường.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Có một số xung động từ nhĩ không truyền được xuống thất, thể hiện bằng một sóng P không có QRS đi sau.

Có thể cứ 1, 2, 3…nhát bóp có đủ P đi kèm QRS thì lại có một P không có QRS đi kèm.

Khoảng PR của những nhát bóp dẫn truyền được từ nhĩ xuống thất (P có QRS đi kèm) đều bằng nhau và không đổi mặc dù giá trị của nó có thể bình thường hoặc dài hơn bình thường.

Gắng sức hoặc dùng thuốc làm tăng tần số xoang có thể làm tăng mức block nhĩ thất.

Block nhĩ thất độ 2 Mobitz loại II có thể có quy luật:

Cứ hai P có một QRS thì gọi là block 2/1. Ba sóng P có hai QRS thì gọi là block 3/1, tương tự có thể 4/1, 5/1…

Khi mức block là 3/2 hoặc 4/3 (4p có 1 QRS) thì gọi là block cấp cao.

Block nhĩ thất độ 2 Mobitz loại II thường do tổn thương đầu xa bó His, hoặc kết hợp tổn thương ở nhánh bó His.

Block nhĩ thất độ 2 Mobitz loại II trên điện tâm đồ

Nhịp xoang với block nhĩ thất độ 2 Mobitz loại II, và block nhánh phải. Mũi tên chỉ ra sóng P không có QRS đi sau trên hình ảnh điện tâm đồ