Chèn ép màng ngoài tim trên điện tâm đồ

2012-07-02 10:53 AM

Các điện áp QRS thấp trong chuyển đạo chi và chiều cao khác nhau của phức hợp QRS trong các nhịp liên tiếp, Khoảng thời gian RR và hình thái học phức tạp luôn không đổi.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Chèn ép màng ngoài tim - Một tình huống đe dọa tính mạng, trong đó có một số lượng lớn các chất lỏng (thường là máu) bên trong màng tim xung quanh tim, nó ảnh hưởng đến hiệu suất của tim. Kết quả cuối cùng, nếu không được điều trị, là huyết áp thấp, sốc và tử vong. Các chất lỏng dư thừa trong màng tim hoạt nén và ép tim. Chèn ép màng ngoài tim có thể là do chất lỏng màng ngoài tim quá mức, một vết thương tim, hoặc vỡ tim. Cũng được gọi là chèn ép tim.

Điện thế so le trên hình ảnh điện tâm đồ do bị chèn ép màng ngoài tim

Điện thế so le trên hình ảnh điện tâm đồ do bị chèn ép màng ngoài tim. Các điện áp QRS thấp trong chuyển đạo chi và chiều cao khác nhau của phức hợp QRS trong các nhịp liên tiếp. Khoảng thời gian RR và hình thái học phức tạp luôn không đổi, sự so le điện khác biệt từ một nhịp đôi.