Phân biệt ngoại tâm thu trên thất bị dẫn truyền lệch hướng với ngoại tâm thu thất

2016-10-29 04:43 PM

Mối liên quan của sóng P với phức bộ tim nhanh cũng giúp ích. Một mối tương quan 1 và1 thường có nghĩa là nguồn gốc trển thất, ngoại trừ trong trường hợp tim nhanh thất có sóng P dẫn truyền ngược.

Sự phân biệt này có thể rất khó khăn ở những bệnh nhân có một phức bộ QRS rộng. Điều quan trọng là do tiên lượng và cách điều trị của mỗi loại khác nhau. Những dấu hiệu ủng hộ ngoại tâm thu thất gồm: (1) phân ly nhĩ-thất, (2) thời gian phức bộ QRS trên 0,14 giây, (3) nhát bắt được thất hoặc nhát bóp hỗn hợp (ít gặp), (4) trục trái với dạng blốc nhánh phải, (5) phức bộ QRS dạng 1 pha (R) hoặc 2 pha (qR, QR hoặc RS) ở V1 và (6) phức bộ dạng qR hoặc QS ở V6.

Các dấu hiệu ủng hộ nguồn gốc trên thất (ngoại tâm thu nhĩ) gồm: (1) phức bộ QRS dạng 3 pha đặc biệt là nếu có sóng âm tính ban đầu ở các chuyển đạo DI và V6, (2) tần số thất trên 170 lần/phút, (3) thời gian QRS trên 0,12 giây nhưng không quá 0,14 giây và (4) sự có mặt của hội chứng tiền kích thích.

Mối liên quan của sóng P với phức bộ tim nhanh cũng giúp ích. Một mối tương quan 1:1 thường có nghĩa là nguồn gốc trển thất, ngoại trừ trong trường hợp tim nhanh thất có sóng P dẫn truyền ngược. Nếu sóng P không rõ ràng thì chuyển đạp Lewis (trong chuyển đạo này, điện cực tay phải được đặt vào vị trí V1 cao hơn hai khoang liên sườn và điện cực tay trái đặt vào vị trí V1 thông thường) có thể được sử dụng. Chuyển đạo này làm tăng kích thước sóng P. Các chuyển đạo thực quản với điện cực được đặt trực tiếp ngay sau nhĩ trái cho nên đạt được kết quả tương tự, thậm chí còn rõ ràng hơn. Điện tâm đồ nhĩ phải cũng có thể giúp cho chẩn đoán loại trừ nhờ làm tăng biên độ sóng P.