Nhịp nhanh nhĩ đa ổ (hỗn loạn) và nhịp bộ nối nhĩ thất

2016-10-29 08:20 PM

Bộ nối nhĩ nút hoặc nút bó His có thể đảm nhận hoạt động chủ nhịp của tim, thường ở tần số 40 đến 60 lần/phút. Nó có thể xảy ra ở bệnh nhân có viêm cơ tim, bệnh mạch vành và ngộ độc digitalis cũng như những người có tim bình thường.

Nhịp nhanh nhĩ đa ổ (hỗn loạn)

Đây là một rối loạn nhịp đặc trưng bằng hình dạng sóng P rất thay đổi và khoảng PP rất không đều. Tần số thường giữa 100 và 140 lần/phút và ít khi có blốc nhĩ thất. Hầu hết các bệnh nhân đều có bệnh nặng kết hợp đặc biệt là COPD. Điều trị tình trạng bệnh cơ sở là phương pháp có hiệu quả nhất; verapamil 240 - 480 mg/ngày chia thành nhiều lần cũng có hiệu quả ở một số bệnh nhân.

Nhịp bộ nối nhĩ thất

Bộ nối nhĩ - nút hoặc nút - bó His có thể đảm nhận hoạt động chủ nhịp của tim, thường ở tần số 40 - 60 lần/phút. Nó có thể xảy ra ở bệnh nhân có viêm cơ tim, bệnh mạch vành và ngộ độc digitalis cũng như những người có tim bình thường. Tần số đáp ứng bình thường với gắng sức và việc chẩn đoán thường là tình cờ khi làm điện tâm đồ, nhưng có thể nghi ngờ nếu tĩnh mạch cảnh đập có sóng a đại bác. Nhịp bộ nối thường là một nhịp thoát bởi vì chức năng nút xoang bị ức chế do blốc xoang - nhĩ hoặc dẫn truyền chậm ở trong nút nhĩ thất. Tim nhanh bộ nối không kịch phát do tính tự động của tổ chức bộ nối tăng lên trong nhiễm độc digitalis hoặc thiếu máu và có QRS hẹp, tần số thường dưới 120 - 130 lần/phút. Nó thường được xem là lành tính khi xảy ra trong nhồi máu cơ tim cấp, nhưng thiếu máu cục bộ gây ra loại nhịp nhanh này cũng có thể gây ra tim nhanh thất và rung thất.