Tiếng tim thứ tư: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2021-01-26 04:13 PM

Sự co áp lực của nhĩ tống máu vào tâm thất trái kém đàn hồi. Máu bị chặn lại đột ngột do thành thất trái xơ cứng tạo ra tiếng động tần số thấp do chuyển động, và được xem là tiếng tim thứ tư.

Mô tả

Tiếng tim thứ tư là âm thanh được nghe trong điều kiện T1 và T2 bình thường. Nó thường được mô tả là tiếng có âm sắc trầm nghe vào cuối thì tâm trương cùng lúc với nhĩ thu. Khác với tiếng tim thứ ba, nghe được vào đầu thì tâm trương.

Nguyên nhân

S4 thường thường được xem là điển hình trong tình huống giảm đàn hồi thất trái hoặc suy chức năng tâm trương. Bất kỳ tình trạng nào làm thất trái xơ cứng đều gây ra T4.

Phổ biến

Tăng huyết áp có phì đại thất trái.

Hẹp chủ.

Bệnh cơ tim phì đại.

Các thay đổi do thiếu máu.

Lớn tuổi.

Ít phổ biến

T4 cũng có thể nghe được khi có đổ đầy nhanh, như thiếu máu (gây tăng cung lượng tim) và hở hai lá.

Cơ chế

Sự co áp lực của nhĩ tống máu vào tâm thất trái kém đàn hồi. Máu bị chặn lại đột ngột do thành thất trái xơ cứng tạo ra tiếng động tần số thấp do chuyển động, và được xem là tiếng tim thứ tư.

Ý nghĩa

Bằng chứng về sự hữu ích của T4 là không chắc chắn. Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng có sự liên hệ giữa thất trái xơ cứng và T4 như là một triệu chứng bệnh học. Các nghiên cứu khác không tìm ra sự liên hệ có giá trị nào giữa suy giảm chức năng tâm trương và sự hiện diện của tiếng tim thứ tư, cho thấy đây là một dấu hiệu không nhạy và kém đặc hiệu.

Bằng cách dùng tâm thanh đồ, các nghiên cứu đã cho thấy T4 hiện diện trong 30-87% bệnh nhân có bệnh tim nhưng cũng có ở 55-75% người không có bệnh tim.