Dấu hiệu chữ V: tại sao và cơ chế hình thành

2020-05-22 10:54 PM

Viêm da cơ là viêm cơ đặc trưng bởi các tổn thương vi mạch làm phá hủy cơ bằng cơ chế miễn dịch, chủ yếu là lắng đọng bổ thể, phức hợp miễn dịch cũng tham gia một phần.

Mảng rát tím/ hồng ban đỏ ở vùng cổ trước ngực trên. Thường có hình chữ V giống cổ áo.

Hình. Ban đỏ loang lổ do giãn mao mạch trên một phụ nữ viêm da cơ

Ban đỏ loang lổ do giãn mao mạch trên một phụ nữ viêm da cơ

Nguyên nhân

Viêm da cơ.

Cơ chế

Cơ chế còn chưa rõ ràng. Cơ chế bệnh sinh được để cập là tổn thương vi mạch do lắng đọng phức hợp miễn dịch96

Viêm da cơ là viêm cơ đặc trưng bởi các tổn thương vi mạch làm phá hủy cơ bằng cơ chế miễn dịch, chủ yếu là lắng đọng bổ thể, phức hợp miễn dịch cũng tham gia một phần. Yếu tố di truyền vi truyền, virut và tia cực tím đều đóng vai trò trong suy giảm miễn dịch tự nhiên, phản ứng miễn dịch khác thường, lắng đọng bổ thể ở cơ và các vi mạch.

Ý nghĩa

Mặc dù không phải là biểu hiện bệnh lý, nhưng dấu hiệu chứ V gợi ý nhiều đến viêm da cơ. Trong 30% các case bệnh, biểu hiện da bao gồm dấu hiệu chữ V xuất hiện trước khi các dấu hiệu đặc hiêu về cơ được phát hiện.

Bài mới nhất