Mạch động mạch lên dội: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2021-01-08 06:19 PM

Giống như mạch chậm, mạch lên dội của hẹp động mạch chủ có thể được cho là do tống máu tâm thất kéo dài và hiệu ứng Venturi trong động mạch chủ. Hẹp van động mạch chủ nghĩa là kéo dài thời gian tống máu ra khỏi thất trái.

Mô tả

Một mạch nảy chậm mà cho cảm giác có sự gián đoạn của mạch đi lên trên nhánh lên của sóng mạch.

Hình dạng thay đổi của mạch cảnh

Hình. Hình dạng thay đổi của mạch cảnh

Đỉnh của nhánh lên gần hơn với tiếng tim thứ 2.

Nguyên nhân

Hẹp động mạch chủ.

Cơ chế

Giống như mạch chậm, mạch lên dội của hẹp động mạch chủ có thể được cho là do tống máu tâm thất kéo dài và hiệu ứng Venturi trong động mạch chủ. Hẹp van động mạch chủ nghĩa là kéo dài thời gian tống máu ra khỏi thất trái. Thời gian tống máu kéo dài này làm trì hoãn sóng lên của mạch nên đỉnh sóng xuất hiện gần tiếng tim thứ 2 hơn. Hẹp van tạo nên hiệu ứng Venturi mà hơn nữa là giảm đường kính lòng động mạch, do đó tạo cảm giác một mạch nảy lên gián đoạn khi sờ.