Lệch lưỡi gà: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2020-11-06 09:36 AM

Lệch lưỡi gà di động là biểu hiện của liệt dây X hoặc tổn thương nhân hoài nghi. Tổn thương nhân hoài nghi gây yếu cơ co khít hầu cùng bên, và hậu quả dẫn đến lưỡi gà sẽ lệch ra xa bên tổn thương.

Mô tả

Lệch lưỡi gà di động sang một bên nhờ co cơ khít vòm miệng. (Lưu ý: không bao gồm lệch lưỡi gà cố định, gặp trong trường hợp áp xe quanh amydan).

Nguyên nhân

Hay gặp

Bệnh lý đơn dây thần kinh/ tắc vi mạch do tiểu đường.

Do can thiệp y tế (ví dụ: biến chứng do cắt amydan).

Ít gặp

Hội chứng tủy bên (hội chứng Wallenberg).

U cầu-tiểu não.

Lóc tách động mạch cảnh trong.

U cầu thận.

Liệt lưỡi gà sang bên phải sau cơn đột quỵ

Hình. Liệt lưỡi gà sang bên phải sau cơn đột quỵ cấp gây liệt thần kinh thiệt hầu (dây IX)

Cơ chế

Nguyên nhân gây lệch lưỡi gà:

Tổn thương nhân hoài nghi.

Liệt dây thần kinh hoành (dây X).

Tổn thương nhân hoài nghi

Tổn thương nhân hoài nghi gây yếu cơ co khít hầu cùng bên, và hậu quả dẫn đến lưỡi gà sẽ lệch ra xa bên tổn thương. Nguyên nhân bao gồm hội chứng tủy bên (hội chứng Wallenberg), áp xe và xơ hóa rải rác.

Liệt dây thần kinh hoành (dây X)

Trong liệt dây X, yếu lưỡi gà và khẩu cái mềm cùng bên gây lệch lưỡi gà ra xa bên bị bệnh. Các triệu chứng đi kèm bao gồm mất cảm giác hầu và lưỡi một bên, mất cảm giác tai ngoài một bên, khó nuốt và khàn tiếng. Nguyên nhân bao gồm chấn thương, u góc cầu-tiểu não, do can thiệp y tế và u cầu thận.

Ý nghĩa

Lệch lưỡi gà di động là biểu hiện của liệt dây X hoặc tổn thương nhân hoài nghi.