Rối tầm: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2020-10-24 04:26 PM

Rối tầm là một triệu chứng thuộc bán cầu tiểu não cùng bên. Tổn thương vùng trung gian và vùng bên tiểu não khiến ngọn chi cùng bên cử động chậm chạp, mất phối hợp, vụng về khi thực hiện các bài tập hướng đến mục tiêu.

Mô tả

Rối tầm là rối loạn về tốc độ, phạm vi và lực tác động của chi khi nó hướng đến một mục tiêu. Rối tầm bộc lộ khi làm nghiệm pháp tay chỉ mũi và gót chân - cẳng chân.

Nguyên nhân

Hay gặp

Lạm dùng rượu.

Nhồi máu tiểu não.

Xuất huyết tiểu não.

Đa xơ cứng.

Thuốc – benzodiazepine, lithium, phenytoin.

Ít gặp

Tổn thương dạng khối (Ví dụ: khối u, áp xe, dị dạng động tĩnh mạch.

Thoái hóa tiểu não di truyền (Ví dụ: thất điều Freidreich).

Thoái hóa tiểu não cận u.

 Tay chỉ mũi

Hình. A, Tay chỉ mũi; B, Gót chân - cẳng chân

Giải phẫu chức năng tiểu não

Hình. Giải phẫu chức năng tiểu não

Vùng tiểu não

Chức năng

Đường dẫn truyền vận động

Vùng trung gian

Phối hợp vận động ngọn chi

Bó vỏ - tủy bên

Bó đỏ - tủy

Vùng bên

Kế hoạch vận động, chi ngoại vi

Bó vỏ - tủy bên

Bảng. Giải phẫu chức năng tiểu não và đường dẫn truyền vận động

Cơ chế

Rối tầm là một triệu chứng thuộc bán cầu tiểu não cùng bên. Vùng trung gian và vùng bên tiểu não tạo điều kiện phối hợp động tác ở ngọn chi. Tổn thương vùng trung gian và vùng bên tiểu não khiến ngọn chi cùng bên cử động chậm chạp, mất phối hợp, vụng về khi thực hiện các bài tập hướng đến mục tiêu. Bắt đầu và kết thúc cử động chậm chạp, cơ lực và gia tốc bất thường góp phần tạo nên chứng rối tầm.

Ý nghĩa

Trong số 444 bệnh nhân có tổn thương tiểu não một bên, rối tầm gặp trong 71 –86% số bệnh nhân.