Phì đại lợi: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2020-12-12 09:14 AM

Một dấu hiệu tương đối phổ biến, chủ yếu gặp ở bệnh bạch cầu cấp dòng tủy. Nó được cho rằng, nguyên nhân từ sự lan tràn của các tế bào bạch cầu vào mô lợi.

Mô tả

Là sự tăng sinh và phát triển quá mức của mô lợi.

Nguyên nhân

Bệnh bạch cầu.

Phì đại lợi

Hình. Phì đại lợi

Liên quan dùng thuốc (e.g. phenytoin, cyclosporin).

Cơ chế của bệnh bạch cầu

Nó được cho rằng, nguyên nhân từ sự lan tràn của các tế bào bạch cầu vào mô lợi.

Cơ chế liên quan dùng thuốc

Cơ chế chưa rõ ràng. Được cho rằng do sự tương tác giữa các thuốc không đúng chỉ định và các tế bào biểu mô keratin, nguyên bào sợi và collagen, gây ra quá sản mô ở một số người nhạy cảm.

Phenytoin có mối liên quan với một nhóm nguyên bào sợi nhạy cảm, ngược lại cyclosporin lại ảnh hưởng đến chức năng chuyển hóa của các nguyên bào sợi.

Một số yếu tố kết hợp (e.g nhiễm trùng) được cho là cần thiết để làm xuất hiện dấu hiệu này.

Ý nghĩa

Một dấu hiệu tương đối phổ biến, chủ yếu gặp ở bệnh bạch cầu cấp dòng tủy, mặc dù chỉ chiếm khoảng 3–5% trường hợp.