Cọ màng ngoài tim: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2021-01-25 11:26 PM

Viêm nhiễm làm cho lá thành và lá tạng của màng ngoài tim (bình thường cách nhau bởi một lớp dịch mỏng) cọ lên nhau.

Mô tả

Là âm thanh sột soạt nghe được trong suốt chu chuyển tim. Được mô tả bao gồm 3 thành phần, 1 phần ở thì tâm trương và 2 phần thì tâm thu.

Nguyên nhân

Viêm màng ngoài tim.

Cơ chế

Viêm nhiễm làm cho lá thành và lá tạng của màng ngoài tim (bình thường cách nhau bởi một lớp dịch mỏng) cọ lên nhau.