Quy chế quản lý lao động bệnh viện

2012-09-24 10:06 AM
Hàng ngày cuối giờ làm việc, y tá (điều dưỡng) hành chính thực hiện chấm công, cuối tháng tổng kết ngày công theo quy định.

Quy định chung

Khám bệnh chữa bệnh trong bệnh viện là lao động khoa học kĩ thuật.

Quản lí lao động là quản lí thời gian, hiệu quả khoa học kĩ thuật mà người lao động thực hiện.

Người lao động phải được đào tạo liên tục để nâng cao trình độ.

Người lao động phải được quan tâm về đời sống vật chất và tinh thần để họ yên tâm làm việc.

Quy định cụ thể

Quản lí thời gian lao động

Ngày công của người lao động được lính theo quy định của Bộ lao động Thương binh - Xã hội.

Hàng ngày cuối giờ làm việc, y tá (điều dưỡng) hành chính thực hiện chấm công, cuối tháng tổng kết ngày công theo quy định.

Trưởng khoa, trưởng phòng kí xác nhận vào bảng chấm công chuyển đến phòng tổ chức cán bộ tổng hợp tính lương theo quy định.

Quản lí chất lượng lao động

Các thành viên trong bệnh viện phải thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công.

Chất lượng lao động được thể hiên qua kết quả khám bệnh, chẩn đoán, chữa bệnh, chăm sóc và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh.

Đào tạo nhân lực

Hàng năm giám đốc bệnh viện có trách nhiệm:

Lập kế hoạch đào tạo liên tục. nâng cao trình độ người lao động.

Sử dụng người lao động đúng chuyên ngành đào tạo.

Quy định trách nhiệm trong lao động

Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm:

Quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và bố trí sắp xếp nhân lực cho phù hợp với khả năng của người lao động.

Thực hiện quy chế quản lí lao động.

Thực hiện luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Trưởng khoa, trưởng phòng có trách nhiệm:

Tổ chức lao động trong khoa, phòng hợp lí, an toàn và chất lượng.

Quan tâm đến tinh thần và vật chất người lao động, thăm hỏi và giúp đỡ khi ho gặp những khó khăn theo các chế độ hiện hành.

Các thành viên trong bệnh viện có trách nhiệm:

Chấp hành quy định cua pháp luật về lao động.

Hoàn thành nhiệm vụ được giao vời tinh thần trách nhiệm cao, tận tình phục vụ người bệnh, đoàn kết nội bộ.

Thường xuyên học tập chuyên môn, ngoại ngữ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Bài mới nhất

Phát hiện mầu sắc bằng tương phản mầu sắc

Quá trình phân tích hình ảnh quan sát: trung khu thần kinh của sự kích thích

Phân tích thông tin thị giác: Con đường vị trí nhanh và chuyển động và Con đường mầu sắc và chi tiết

Vỏ não thị giác: sáu lớp sơ cấp phân khu

Vỏ não thị giác: nguồn gốc và chức năng

Chuẩn độ liều insulin: đường huyết cao ở bệnh nhân Covid-19 và đái tháo đường

Theo dõi đường huyết ở bệnh nhân Covid-19: phương pháp tiếp cận thực tế

Covid-19 và bệnh đái tháo đường: định liều lượng Insulin khi bắt đầu phác đồ Insulin nền-Bolus

Insulin nền-Bolus cho bệnh nhân nhập viện với Covid-19: các nguyên tắc cơ bản

Đồi thị: chức năng thị giác của nhân gối bên sau

Dẫn truyền thị giác: đường dẫn truyền từ hai võng mạc đến vỏ não thị giác

Nhãn áp: sự điều tiết nhãn áp của mắt

Sự hấp thu thủy dịch của mắt

Sự hình thành thủy dịch từ thể mi của mắt

Soi đáy mắt: quan sát nhìn vào phía trong mắt

Khoảng các từ vật tới mắt: xác định chiều sâu

Thị lực: chức năng của thị giác

Glucocorticosteroid ở bệnh nhân Covid-19: quản lý đường huyết ở những người bị và không bị tiểu đường

Bệnh tiểu đường: điều trị tại nhà ứng phó với Covid-19

Điều chỉnh tật khúc xạ bằng kính áp tròng và đục thể thủy tinh

Hiệu chỉnh loạn thị bằng kính trụ: sử dụng hai kính trụ với độ hội tụ khác nhau

Loạn thị: rối loạn độ hội tụ của mắt

Tật khúc xạ: cận thị và viễn thị

Đường kính đồng tử: cơ chế quang học của mắt

Cơ chế sự điều tiết của mắt: cơ chế quang học của mắt