Quy chế quản lý lao động bệnh viện

2012-09-24 10:06 AM
Hàng ngày cuối giờ làm việc, y tá (điều dưỡng) hành chính thực hiện chấm công, cuối tháng tổng kết ngày công theo quy định.

Quy định chung

Khám bệnh chữa bệnh trong bệnh viện là lao động khoa học kĩ thuật.

Quản lí lao động là quản lí thời gian, hiệu quả khoa học kĩ thuật mà người lao động thực hiện.

Người lao động phải được đào tạo liên tục để nâng cao trình độ.

Người lao động phải được quan tâm về đời sống vật chất và tinh thần để họ yên tâm làm việc.

Quy định cụ thể

Quản lí thời gian lao động

Ngày công của người lao động được lính theo quy định của Bộ lao động Thương binh - Xã hội.

Hàng ngày cuối giờ làm việc, y tá (điều dưỡng) hành chính thực hiện chấm công, cuối tháng tổng kết ngày công theo quy định.

Trưởng khoa, trưởng phòng kí xác nhận vào bảng chấm công chuyển đến phòng tổ chức cán bộ tổng hợp tính lương theo quy định.

Quản lí chất lượng lao động

Các thành viên trong bệnh viện phải thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công.

Chất lượng lao động được thể hiên qua kết quả khám bệnh, chẩn đoán, chữa bệnh, chăm sóc và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh.

Đào tạo nhân lực

Hàng năm giám đốc bệnh viện có trách nhiệm:

Lập kế hoạch đào tạo liên tục. nâng cao trình độ người lao động.

Sử dụng người lao động đúng chuyên ngành đào tạo.

Quy định trách nhiệm trong lao động

Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm:

Quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và bố trí sắp xếp nhân lực cho phù hợp với khả năng của người lao động.

Thực hiện quy chế quản lí lao động.

Thực hiện luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Trưởng khoa, trưởng phòng có trách nhiệm:

Tổ chức lao động trong khoa, phòng hợp lí, an toàn và chất lượng.

Quan tâm đến tinh thần và vật chất người lao động, thăm hỏi và giúp đỡ khi ho gặp những khó khăn theo các chế độ hiện hành.

Các thành viên trong bệnh viện có trách nhiệm:

Chấp hành quy định cua pháp luật về lao động.

Hoàn thành nhiệm vụ được giao vời tinh thần trách nhiệm cao, tận tình phục vụ người bệnh, đoàn kết nội bộ.

Thường xuyên học tập chuyên môn, ngoại ngữ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Bài xem nhiều nhất

Mười hai điều y đức

Thật thà đoàn kết, tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng các bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Quy chế công tác chăm sóc người bệnh toàn diện

Đối tượng gồm những người bệnh không nguy kịch, thay đổi tư thế và hoạt động còn hạn chế, có chỉ định truyền dịch, truyền máu, phải theo dõi chức năng hô hấp, tuần hoàn và phục hồi chức năng.

Quy chế thường trực bệnh viện

Các phiên thường trực phải được tổ chức chặt chẽ, có đầy đủ các phương tiện vận chuyển, thiết bị , dụng cụ y tế và thuốc để kịp thời cấp cứu người bệnh.

Quy chế công tác khoa dược

Tên thuốc trong dự trù phải ghi theo tên gốc, rõ ràng và đầy đủ đơn vị, nồng độ, hàm lượng, số lượng. Trong trường hợp thuốc nhiều thành phần có thể dùng tên biệt dược.

Quy chế hội chẩn bệnh viện

Các trường hợp người bệnh đã được chẩn đoán xác định, sau 3 ngày điều trị trong khoa không biến chuyển bác sĩ điều trị có trách nhiệm mời bác sĩ trưởng khoa thăm lại người bệnh

Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án

Người bệnh ra viện trong 24 giờ, khoa phải hoàn chỉnh các thủ tục hành chính của hồ sơ bệnh án theo quy chế, chuyển đến phòng kế hoạch tổng hợp.

Y tá điều dưỡng chăm sóc: nhiệm vụ quyền hạn

Ghi những thông số, dấu hiệu, triệu chứng bất thường của người bệnh và cách xử lí vào phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc theo quy định.

Bệnh viện đa khoa hạng III: ba, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cấp trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

Bệnh viện đa khoa hạng II (hai): vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Bệnh viện đa khoa hạng II là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hoặc khu vực các huyện trong tỉnh và các ngành

Phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện: chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.