Quy chế quản lý lao động bệnh viện

2012-09-24 10:06 AM

Hàng ngày cuối giờ làm việc, y tá (điều dưỡng) hành chính thực hiện chấm công, cuối tháng tổng kết ngày công theo quy định.

Quy định chung

Khám bệnh chữa bệnh trong bệnh viện là lao động khoa học kĩ thuật.

Quản lí lao động là quản lí thời gian, hiệu quả khoa học kĩ thuật mà người lao động thực hiện.

Người lao động phải được đào tạo liên tục để nâng cao trình độ.

Người lao động phải được quan tâm về đời sống vật chất và tinh thần để họ yên tâm làm việc.

Quy định cụ thể

Quản lí thời gian lao động

Ngày công của người lao động được lính theo quy định của Bộ lao động Thương binh - Xã hội.

Hàng ngày cuối giờ làm việc, y tá (điều dưỡng) hành chính thực hiện chấm công, cuối tháng tổng kết ngày công theo quy định.

Trưởng khoa, trưởng phòng kí xác nhận vào bảng chấm công chuyển đến phòng tổ chức cán bộ tổng hợp tính lương theo quy định.

Quản lí chất lượng lao động

Các thành viên trong bệnh viện phải thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công.

Chất lượng lao động được thể hiên qua kết quả khám bệnh, chẩn đoán, chữa bệnh, chăm sóc và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh.

Đào tạo nhân lực

Hàng năm giám đốc bệnh viện có trách nhiệm:

Lập kế hoạch đào tạo liên tục. nâng cao trình độ người lao động.

Sử dụng người lao động đúng chuyên ngành đào tạo.

Quy định trách nhiệm trong lao động

Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm:

Quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và bố trí sắp xếp nhân lực cho phù hợp với khả năng của người lao động.

Thực hiện quy chế quản lí lao động.

Thực hiện luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Trưởng khoa, trưởng phòng có trách nhiệm:

Tổ chức lao động trong khoa, phòng hợp lí, an toàn và chất lượng.

Quan tâm đến tinh thần và vật chất người lao động, thăm hỏi và giúp đỡ khi ho gặp những khó khăn theo các chế độ hiện hành.

Các thành viên trong bệnh viện có trách nhiệm:

Chấp hành quy định cua pháp luật về lao động.

Hoàn thành nhiệm vụ được giao vời tinh thần trách nhiệm cao, tận tình phục vụ người bệnh, đoàn kết nội bộ.

Thường xuyên học tập chuyên môn, ngoại ngữ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Bài mới nhất

Quan sát khi thăm khám bệnh về da

Lịch sử nghề nghiệp và môi trường khi hỏi bệnh

Đánh giá diễn biến bệnh hiện tại và các triệu chứng

Các kỹ thuật hỏi bệnh khai thác bệnh sử cơ bản

Các bước hỏi bệnh khi thăm khám lâm sàng

Phát hiện triệu chứng và dấu hiệu qua hỏi bệnh

Nguyên tắc cơ bản của hỏi bệnh khai thác bệnh sử khi khám bệnh

Mục tiêu của khám bệnh nhân

Thực hiện kiểm soát nhiễm trùng khi điều trị bệnh nhân

Các kỹ năng cần thiết khi khám lâm sàng

Chức năng tủy thượng thận: giải phóng adrenalin và noradrenalin

Kích thích hệ giao cảm và phó giao cảm gây kích thích và ức chế

Các receptor ở các cơ quan đích hệ giao cảm và phó giao cảm

Bài tiết acetylcholine hoặc noradrenalin của các sợi thần kinh giao cảm và phó giao cảm

Giải phẫu sinh lý của hệ phó giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Giải phẫu sinh lý của hệ giao cảm: hệ thần kinh tự chủ

Liều tăng cường vắc-xin coronavirus (COVID-19)

Bổ xung liều thứ 3 Vắc xin Coronavirus (COVID-19)

Chức năng của vỏ Limbic

Chức năng sinh lý của thể hạnh nhân

Vai trò của hải mã trong học tập

Chức năng của vùng hải mã: vùng kéo dài của vỏ não

Tầm quan trọng của trung tâm thưởng phạt của hệ limbic đối với hành vi

Chức năng thưởng và phạt của hệ limbic

Chức năng hành vi của vùng dưới đồi và cấu trúc liên kết với hệ limbic