Bác sỹ điều trị: nhiệm vụ quyền hạn

9/23/2012 5:02:39 PM
Khi bác sĩ trưởng khoa thăm khám người bệnh, bác sĩ điều trị có trách nhiệm báo cáo đáy đủ diễn biến của người bệnh trong quá trình điều trị để xin ý kiến hướng dẫn của trưởng khoa.

Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa, bác sĩ điều là chịu trách nhiệm nước trưởng khoa về công tác chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ chăm sóc ăn uống của người bệnh được trưởng khoa phân công. Bác sĩ điều trị có nhiệm vụ quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện quy chế: Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị,quy chế vào viện, chuyển khoa chuyển viện, ra viện quy chế quản lí buồng bệnh, buồng thủ thuật và quy chế sử dụng thuốc.

Đối với những người bệnh mới vào hoặc từ khoa khác chuyển đến phải khám ngay, cho y lệnh về thuốc, chế độ chăm sóc án uống. Trong 24 giờ phải hoàn thành bệnh án, các xét nghiệm cần thiết. Người bệnh cấp cứu phải làm bệnh án ban đầu ngay sau khi vào viện.

Khi bác sĩ trưởng khoa thăm khám người bệnh, bác sĩ điều trị có trách nhiệm báo cáo đáy đủ diễn biến của người bệnh trong quá trình điều trị để xin ý kiến hướng dẫn của trưởng khoa.

Hàng ngày, buổi sáng phải khám từng người bệnh, cho y lệnh về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống. Buổi chiều đi thăm lại người bệnh một lần nữa và cho y lệnh bổ sung khi cần thiết. Đối với người bệnh nặng phải được theo dõi sát, xử lí kịp thời khi có diễn biến bất thường.

Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định đối với những trường hợp sau:

Người bệnh nặng, nguy kịch.

Người bệnh đã được chẩn đoán và điều trị nhưng bệnh thuyên chuyển chậm hoặc không có kết quả.

Thực hiện các thủ thuật phẫu thuật do trưởng khoa phân công. Trước khi thực hiện phải thám khám lại ra y lệnh chuẩn bị chu đáo để đảm bảo điều kiện an toàn nhất cho người bệnh.

Hàng ngày phải kiểm tra:

Các chỉ định về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống, nghỉ ngơi của người bệnh.

Các chỉ đỉnh không còn phù hợp với tình trạng bệnh phải được đình chỉ ngay.

Kiểm tự vệ sinh cá nhân người bệnh đồng thời hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ.

Hàng ngày cuối giờ làm việc phải ghi vào sổ bàn giao cho bác sĩ thường trực những nguy bệnh nặng, những yêu cầu theo dõi và những y lệnh còn lại trong ngày của từng người bệnh.

Tham gia thường trực theo lịch phân công của trưởng khoa.

Tham gia hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu ở tuyến y tế cơ sở theo sự phân công của giám đốc và trưởng khoa.

Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được yêu cầu. Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện theo quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện.

Hướng dẫn học viên thực tập theo sự phân công của trưởng khoa.

Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị khoa học theo sự phân công của trưởng khoa và giám đốc bệnh viện.

Thường xuyên động viên người bệnh tin tưởng, an tâm điều trị, bản thân phụ thực hiện tốt quy định y đức.

Quyền hạn

Khám bệnh, chẩn đoán, kê đơn thuốc, ra y lệnh điều trị, chăm sóc người bệnh theo Quy chế bệnh viện.

Kí đơn thuốc, phiếu lĩnh thuốc.