Kỹ thuật viên vật lý trị liệu phục hồi chức năng: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 08:38 PM

Hướng dẫn động viên người bệnh và gia đình người bệnh biết cách luyện tập tại nhà theo đúng kĩ thuật bệnh viện và đảm bảo an toàn.

Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa, kĩ thuật viên trưởng khoa, kĩ thuật viên vật lí trị liệu - phục hồi chức năng có nhiệm vụ sau:

Sử dụng thiết bị:

Kiểm tra thiết bị trước khi dùng.

Vận hành thiết bị đúng quy định kĩ thuật bệnh viện, đúng y lệnh.

Sau khi sử dụng thiết bị, tắt máy.

Hướng dẫn động viên người bệnh và gia đình người bệnh biết cách luyện tập tại nhà theo đúng kĩ thuật bệnh viện và đảm bảo an toàn.

Kiểm tra thiết bị chuyên dùng trước khi sử dụng cho người bệnh đảm bảo an toàn điều trị.

Đảm bảo thực hiện đúng Quy chế bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện:

Quy chế công tác khoa vật lí trị liệu-phục hồi chức năng và quy chế quản lí và sử dụng vật tư, thiết bị y tế.

Ghi chép đầy đủ vào phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc vật lí trị liệu - phục hồi chức năng.

Bảo quản thiết bị và phương tiện, tránh hư hỏng, mất mát.

Không được bỏ vị trí làm việc khi máy đang hoạt động.

Khi sửa chữa máy phải luôn có mặt cùng thợ sửa chữa.

Học tập nâng cao trình độ chuyên môn ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học và thực hiện phục hồi chức năng cộng đồng theo sự phân công.

Tổ chức họp người bệnh theo định kì, hướng dẫn giáo dục sức khoẻ cho người bệnh.