Trưởng khoa nội tiết: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 11:02 AM

Tổ chức công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống các bệnh nội tiết hay gặp như bệnh đái tháo đường, bệnh do thiếu hụt iod tại khoa và tại cộng đồng.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa Lâm sàng và trưởng khoa nội, trưởng khoa nội tiết có nhiệm vụ quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nội.

Tổ chức tốt việc thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật chuyên khoa trong khám bệnh và chữa bệnh theo đúng quy chế công lác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức.

Tổ chức công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống các bệnh nội tiết hay gặp như bệnh đái tháo đường, bệnh do thiếu hụt iod tại khoa và tại cộng đồng.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa.