Bác sỹ khoa khám bệnh: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 05:00 PM

Tham gia thường trực, cấp cứu, chỉ đạo tuyến dưới thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu tuyến cơ sở, công tác nghiên cứu khoa học, dự các hội nghị, hội thảo khoa bọc theo sự phân công.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa khám bệnh, bác sĩ khoa khám bệnh chịu trách nhiệm trước trưởng khoa khám bệnh về việc khám bệnh và chữa bệnh ngoại trú; bác sĩ khoa khám bệnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, đặc biệt về quy định y đức theo lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như Từ Mẫu”. Tiếp nhận người bệnh và thực hiện chẩn đoán bệnh, kê đơn, xử lí cấp cứu với tinh thần trách nhiệm cao, lập hồ sơ điều trị ngoại trú, nội trú hoặc giới thiệu người bệnh lên tuyến trên điều trị theo quy định.

Nắm tình hình giường bệnh ở các khoa để bố trí người bệnh vào bệnh viện điều trị nội trú.

Kê đơn cho người bệnh phải thực hiện đúng quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị.

Trường hợp bệnh khó, nguy kịch phải báo cáo ngay với trưởng khoa khám bệnh để xin ý kiến giải quyết.

Phải nắm vững chế độ, chính sách Nhà nước để vận dụng thực hiện cho từng người bệnh.

Theo dõi sát sao diễn biến bệnh lí của người bệnh nằm lưu tại khoa để xử lí kịp thời.

Theo dõi, quản lí người bệnh điều trị ngoại trú theo quy chế điều trị ngoại trú.

Tham gia thường trực, cấp cứu, chỉ đạo tuyến dưới thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu tuyến cơ sở, công tác nghiên cứu khoa học, dự các hội nghị, hội thảo khoa bọc theo sự phân công của trưởng khoa và giám đốc bệnh viện.

Tham gia hướng dẫn học viên đến học tập tại khoa theo sự phân công của trưởng khoa.

Quyền hạn

Khám bệnh, chẩn đoán, kê đơn thuốc cho người bệnh.

Quyết định cho người bệnh điều trị nội trú, ngoại trú, hoặc giới thiệu lên tuyến trên.

Được cho người bệnh nghỉ ốm, hoặc làm việc theo chế độ, phù hợp với sức khoẻ và theo quy định của Nhà nước.