Trưởng khoa y học hạt nhân: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 12:28 PM

Khi đưa được chất phóng xạ vào cơ thể của người bệnh phải đảm bảo quy định vô khuẩn theo đúng quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng trưởng khoa xét nghiệm, trưởng khoa y học hạt nhân có nhiệm vụ quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa y học hạt nhân và quy chế công tác khoa xét nghiệm.

Tổ chức và chỉ đạo công tác khám bệnh, chữa bệnh bằng các chất đồng vị phóng xạ theo đúng quy định kỹ thuật bệnh viện.

Tổ chức quản lí và sử dụng vật tư, thiết bị y tế, chất phóng xạ theo đúng pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ

Trực tiếp kiểm tra an toàn phóng xạ có kế hoạch chủ động phòng chống sự cố bức xạ tổ chức tốt công tác khử khuẩn, tiêu độc và xử lí các chất thải phóng xạ và có nguồn gốc phóng xạ theo đúng pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ.

Khi đưa được chất phóng xạ vào cơ thể của người bệnh phải đảm bảo quy định vô khuẩn theo đúng quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa xét nghiệm.

Có quyền quyết định liều lượng dùng dược chất phóng xạ trong khám bệnh và, chữa bệnh.