Bệnh viện đa khoa hạng II (hai): vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

2012-09-22 10:00 PM
Bệnh viện đa khoa hạng II là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của tỉnh thành phố trực thuộc trung ương hoặc khu vực các huyện trong tỉnh và các ngành

Bệnh viện đa khoa hạng II là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương hoặc khu vực các huyện trong tỉnh và các Ngành. Có đội ngũ cán bộ chuyên khoa cơ bản có trình độ chuyên môn sâu có trang bị thích hợp đủ khả năng hỗ trợ cho Bệnh viện hạng III.

Chức năng nhiệm vụ

Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh

Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khoẻ theo quy định của Nhà nước.

Có trách nhiệm giải quyết hầu hết các bệnh tật trong tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương và các ngành.

Tổ chức khám giám định sức khoẻ, khám giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

Chuyển người bệnh lên tuyến khi Bệnh viện không đủ khả năng giải quyết.

Đào tạo cán bộ y tế

Bệnh viện là cơ sở thực hành đào tạo cán bộ y tế ở bậc đại học và trung học.

Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới để nâng cấp trình độ chuyên môn.

Nghiên cứu khoa học về y học

Tổ chức nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu các đề tài y học ở cấp Nhà nước, cấp Bộ hoặc cấp Cơ sở, chú trọng nghiên cứu về y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

Nghiên cứu triển khai dịch tễ học cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu lựa chọn ưu tiên thích hợp trong địa bàn tỉnh, thành phố và các ngành.

Kết hợp với Bệnh viện tuyến trên và các Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành để phát triển kỹ thuật của Bệnh viện.

Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật

Lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới (Bệnh viện hạng III) thực hiện việc phát triển kỹ thuật chuyên môn.

Kết hợp với Bệnh viện tuyến dưới thực hiện các chương trình về chăm sóc sức khoẻ ban đầu trong địa bàn tỉnh, thành phố và các ngành.

Phòng bệnh

Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

Hợp tác kinh tế y tế

Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.

Tổ chức

Các phòng chức năng

1. Phòng Kế hoạch tổng hợp

4. Phòng Hành chính quản trị

2. Phòng Y tá (điều dưỡng)

5. Phòng Tổ chức cán bộ

3. Phòng vật tư - thiết bị y tế.

6. Phòng Tài chính kế toán.

Các khoa

1. Khoa khám bệnh

16.Khoa Răng – Hàm - Mặt

2. Khoa hồi sức cấp cứu

17.Khoa Mắt

3. Khoa Nội tổng hợp

18.Khoa vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

4. Khoa Nội tim mạch - Lão học

19.Khoa Ung bướu (điều trị tia xạ)

5. Khoa Truyền nhiễm

20.Khoa Huyết học truyền máu

6. Khoa Lao

21.Khoa hoá sinh

7. Khoa Da liễu

22.Khoa Vi sinh

8.Khoa thần kinh

23.Khoa Chẩn đoán hình ảnh

9.Khoa Tâm thần

24.Khoa Thăm dò chức năng

10.Khoa Y học Cổ truyền

25.Khoa Nội soi

11.Khoa Nhi

26.Khoa giải phẫu bệnh

12.Khoa Ngoại tổng hợp

27.Khoa Chống nhiễm khuẩn

13.Khoa phẫu thuật

28.Khoa Dược

14.Khoa Phụ sản

29.Khoa Dinh dưỡng

15.Khoa Tai – Mũi - Họng