Trưởng phòng đẻ: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 04:59 PM
Tổ chức thực hiện việc đỡ đẻ, theo dõi chăm sóc sản phụ, trẻ sơ sinh bảo đảm an toàn, vô khuẩn từ khi sản phụ chuyển dạ vào buồng đỡ đẻ buồng sinh cho tới khi kết thúc cuộc đẻ

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bác sĩ trưởng khoa phụ sản, trưởng buồng đỡ đẻ ( buồng sinh) có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của buồng đỡ đẻ( buồng sinh) theo quy chế công tác khoa phụ sản và quy chế chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

Tổ chức thực hiện việc đỡ đẻ, theo dõi chăm sóc sản phụ, trẻ sơ sinh bảo đảm an toàn, vô khuẩn từ khi sản phụ chuyển dạ vào buồng đỡ đẻ (buồng sinh) cho tới khi kết thúc cuộc đẻ, chuyển sản phụ và trẻ sơ sinh ra khỏi buồng đỡ đẻ ( buồng sinh).

Thực hiện kỹ thuật đỡ đẻ thường và đỡ đẻ khó.

Tổ chức hội chẩn trong trường hợp đẻ khó bảo đảm an toàn cho sản phụ và sơ sinh.

Kiểm tra, đôn đốc các thành viên trong buồng thực hiện đúng quy chế bệnh viện.

Tổ chức tham gia cấp cứu ngoài bệnh viện, hỗ trợ tuyến dưới khi được trưởng khoa phụ sản hoặc giám đốc bênh viện phân công.

Tổ chức thường trực buồng đỡ đẻ ( buồng sinh) liên tục 24 giờ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc và trưởng khoa phụ sản phân công.

Tuyên truyền giáo dục bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ sơ sinh và kế hoạch hoá gia đình.

Quyền hạn

Chỉ định các phương pháp đỡ đẻ, xử lí những trường hợp thai bất thường, chăm sóc đặc biệt cho sản phụ và trẻ sơ sinh.

Chủ trì các buổi họp và giao ban hàng ngày của buồng đẻ ( buồng sinh).

Kí giấy chứng sinh.

Bố trí nhân lực trong buồng đỡ đẻ ( buồng sinh) phù hợp với công việc.

Bài mới nhất

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế

Phản xạ tư thế: dáng đi ở tủy sống

Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

Phản xạ duỗi chéo: phối hợp vận động của các chi

Phản xạ gấp và phản xạ rút lui khỏi vật kích thích

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ gân

Điều hòa vận động: ứng dụng lâm sàng của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò thoi cơ trong các vận động chủ động

Điều hòa vận động: vai trò của phản xạ căng cơ

Điều hòa vận động: vai trò của suốt cơ

Tủy sống: tổ chức hoạt động chức năng vận động