Quy định về hội đồng thuốc và điều trị

2012-09-24 10:08 AM

Hội đồng thuốc và điều trị làm nhiệm vụ tư vấn thường xuyên cho giám đốc về cung ứng, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả; cụ thể hoá các phác đồ điều trị phù hợp với điều kiện bệnh viện.

Quy định chung

Các bệnh viện phải có Hội đồng thuốc và điều trị.

Hội đồng thuốc và điều trị là tổ chức tư vấn cho giám đốc bệnh viện về các vấn đề liên quan đến thuốc và điều trị bằng thuốc của bệnh viện, bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả cho người bệnh, thực hiện : "Chính sách quốc gia về thuốc".

Quy định cụ thể

Chức năng

Hội đồng thuốc và điều trị làm nhiệm vụ tư vấn thường xuyên cho giám đốc về cung ứng, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả; cụ thể hoá các phác đồ điều trị phù hợp với điều kiện bệnh viện.

Nhiệm vụ

Xây dựng danh mục thuốc phù hợp với đặc thù bệnh tật và chi phí về thuốc, vật tư tiêu hao điều trị của bệnh viện.

Giám sát việc thực hiện quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, quy chế sử dụng thuốc và quy chế công tác khoa dược.

Theo dõi các phản ứng có hại và rút kinh nghiệm các sai sót trong dùng thuốc.

Thông tin về thuốc, theo dõi ứng dụng thuốc mới trong bệnh viện.

Xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa dược sĩ, bác sĩ và y tá (điều dưỡng); trong đó dược sĩ là tư vấn, bác sĩ chịu trách nhiệm về chỉ định và y tá (điều dưỡng) là người thực hiện y lệnh.

Tổ chức

Hội đồng thuốc và điều trị gồm từ 5 đơn 15 người, tuỳ theo hạng bệnh viện, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, do giám đốc bệnh viện ra quyết định thành lập.

Thành phần hội đồng gồm:

Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị là giám đốc hay phó giám đốc phụ trách chuyên môn.

Phó chủ tịch hội đồng kiêm uỷ viên thường trực là dược sĩ đại học, trưởng khoa dược bệnh viện.

Thư ký hội đồng là trưởng phòng kế hoạch tổng hợp.

Uỷ viên gồm một số trưởng khoa điều trị chủ chốt và trưởng phòng y tá (điều dưỡng). Trưởng phòng hành chính kế toán là uỷ viên không thường xuyên. Bệnh viện hạng I và bệnh viện hạng II có thêm uỷ viên dược lý.

Lề lối làm việc

Hội đồng thuốc và điều trị họp định kỳ mỗi tháng một lần. Họp bất thường do giám đốc bệnh viện yêu cầu, chủ tịch hội đồng triệu tập.

Chuẩn bị nội dung:

Phó chủ tịch kiêm uỷ viên thường trực Hội đồng thuốc và điều trị chuẩn bị các tài liệu về thuốc cho các buổi họp của hội đồng.

Tài liệu được gửi cho các thành  viên hội đông nghiên cứu trước.

Hội đồng thảo luận phân lích và đề xuất ý kiến, ghi biên bản, uỷ viên thường trực tổng hợp trình giám đốc bệnh viện phê duyệt và quyết định thực hiện.

Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo định kỳ 3-6-9 và 12 tháng.