Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 08:36 PM

Khi có sự cố phải ngừng máy, không được tự động sửa chữa, phải báo ngay cho kĩ thuật viên trưởng khoa và trưởng khoa.

Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và kĩ thuật viên trưởng khoa, kĩ thuật viên chẩn đoán hình ảnh có nhiệm vụ sau:

Điều khiển máy chiếu, chụp, rửa phim X-quang theo sự phân công của trưởng khoa.

Đối chiếu giấy yêu cầu chẩn đoán của bác sĩ điều trị với người bệnh để thực hiện đúng yêu cầu và đảm bảo kĩ thuật.

Trên phim ảnh phải ghi rõ và đầy đủ họ, tên, tuổi, ngày, tháng, năm thực hiện kĩ thuật, kí hiệu, vị trí chính xác phải, trái của cơ thể người bệnh.

Thực hiện:

Chế độ bảo dưỡng máy thường xuyên và định kì theo quy định.

Khi có sự cố phải ngừng máy, không được tự động sửa chữa, phải báo ngay cho kĩ thuật viên trưởng khoa và trưởng khoa.

Khi sửa chữa máy phải luôn có mặt cùng thợ sửa chữa.

Khi vận hành máy phải mang đầy đủ phương tiện phòng hộ theo pháp lệnh an toàn kiểm soát bức xạ.

Không được bỏ vị trí làm việc khi máy đang hoạt động.

Thực hiện các quy định hiện hành về thời gian làm việc, bồi dưỡng và nghỉ ngơi.

Phải ghi kết quả chiếu, chụp vào sổ lưu trữ và chuyển các kết quả tới khoa lâm sàng. Gặp trường hợp chụp chưa đạt yêu cầu hoặc nghi ngờ phải báo cáo ngay với trưởng khoa hoặc kĩ thuật viên trưởng khoa giải quyết.

Lĩnh và bảo quản các dụng cụ, hoá chất, phim ảnh theo sự phân công.

Học tập, nâng cao trình độ chuyên môn ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học.

Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công của trưởng khoa và kĩ thuật viên trưởng khoa.