Quy chế sửa chữa xây dựng bệnh viện

2012-09-24 05:24 PM

Tuỳ theo mức độ sửa chữa, xây dựng mà chủ công trình quyết định thành lập tổ xây dựng hay ban xây dựng để theo dõi giám sát chất lượng công trình.

Quy định chung

Việc sửa chữa, xây dựng bệnh viện là công việc thường xuyên góp phần đảm bảo chất lượng phục vụ người bệnh.

Việc sửa chữa, xây dựng bệnh viện phải được thực hiện theo kế hoạch và đúng trình tự thủ tục của Nhà nước quy định.

Sửa chữa, xây dựng bệnh viện phải được đảm bảo theo đúng quy hoạch tổng thể của bệnh viện và đảm bảo chất lượng tốt.

Quy định cụ thể

Nội dung việc sửa chữa, xây dựng bệnh viện gồm:

Duy tu, sửa chữa.

Cải tạo nâng cấp.

Xây dựng mới.

Trách nhiệm việc sửa chữa, xây dựng bênh viện:

Giám đốc bệnh viện là chủ công trình theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

Trưởng khoa, trưởng phòng có trách nhiệm tham gia đề xuất và góp ý để đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Trưởng phòng hành chính quản ta thường trực và cử người theo dõi phát hiện những nơi hư hỏng cần sửa chữa.

Tuỳ theo mức độ sửa chữa, xây dựng mà chủ công trình quyết định thành lập tổ xây dựng hay ban xây dựng để theo dõi giám sát chất lượng công trình.

Các hước tiến hành sửa chữa, xây dựng bệnh viện phải:

Dựa vào quy hoạch tổng thể bệnh viện .

Các thủ tục sửa chưa xây dựng bệnh viện phải thực hiện đúng quy định hiện hành về xây dựng cơ bản.

Xây dựng, sửa chữa phải đồng bộ, tránh lãng phí.

Yêu cầu của các công trình y tế:

Cảnh quan của bệnh viện phải thoáng mát, vệ sinh và sạch đẹp.

Các khoa, các phòng được bố trí hợp lí, đúng tiêu chuẩn Nhà nước quy định.

Đảm bảo có đầy đủ hệ thống điện, nước sạch; có nguồn điện ưu tiên và tuyệt đối an toàn.

Buồng vệ sinh và hệ thống thoát nước phải đảm bảo quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

Việc sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng quét vôi được thực hiện theo quy định:

Các khoa phòng được quét vôi một năm một lần, sơn vôi hai năm một lấn.

Các khoa hay bị ô nhiễm được quét vôi một năm hai lần, sơn vôi một năm một lần.