Hướng dẫn về trích dẫn tham khảo phong cách Vancouver

2022-03-13 10:39 PM

Trích dẫn tham khảo phong cách Vancouver là một hệ thống tham chiếu thường được sử dụng trong y học, trong số các ngành khoa học khác.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Các kiểu tham chiếu phổ biến nhất là theo bảng chữ cái (Harvard) và hệ thống Vancouver. Hệ thống Harvard thường được sử dụng trong một luận án, trong khi hầu hết các tạp chí y khoa sử dụng hệ thống Vancouver.

Vancouver là một hệ thống tham chiếu thường được sử dụng trong y học, trong số các ngành khoa học khác. Trích dẫn tham khảo phong cách Vancouver, đặt một số tham chiếu trong văn bản ở bất kỳ nơi nào nguồn được trích dẫn:

Davies et al. state that the data is ‘unreliable’ (1, p. 15).

Con số này tương ứng với một mục trong danh sách tham khảo - một danh sách được đánh số của tất cả các nguồn được trích dẫn trong văn bản, cung cấp thông tin đầy đủ:

1. Davies B, Jameson P. Advanced economics. Oxford: Oxford University Press; 2013.

Trích dẫn trong văn bản phong cách Vancouver

Theo phong cách Vancouver, các trích dẫn được đánh dấu trong văn bản bằng số. Những con số này xuất hiện trong dấu ngoặc đơn hoặc chỉ số - hãy chọn một tùy chọn và nhất quán:

Đánh số dấu ngoặc đơn

Đánh số chỉ số

Levitt (2) argues that …

Levitt2 argues that …

Các con số thường xuất hiện sau tên tác giả hoặc sau lời trích dẫn trực tiếp. Chúng cũng có thể xuất hiện ở cuối câu:

This phenomenon is increasingly relevant to the discipline (3).

Tên tác giả

Thường sẽ cần phải đề cập đến tác giả khi đề cập đến một tác phẩm hoặc giới thiệu một câu trích dẫn. Chỉ sử dụng họ của tác giả trong văn bản. Nếu một nguồn có nhiều tác giả, chỉ đặt tên cho tác giả đầu tiên theo sau là 'et al':

Davies et al. (1) argue that …

Không phải lúc nào cũng cần phải đề cập đến tên tác giả trong văn bản - nhưng hãy luôn bao gồm số tham chiếu khi tham khảo một nguồn:

Another study (13) explores the concept of …

Đánh số tài liệu tham khảo

Các nguồn được đánh số dựa trên thứ tự mà chúng được trích dẫn trong văn bản: nguồn đầu tiên trích dẫn là 1, nguồn thứ hai là 2, v.v.

Nếu cùng một nguồn được trích dẫn lại, hãy sử dụng cùng một số để tham chiếu đến nó trong suốt bài. Điều này có nghĩa là các số có thể không xuất hiện theo thứ tự liên tiếp trong văn bản:

Collins et al. (1) argue that this technique is highly effective. However, another study (2) conducted into the technique has raised doubts about the replicability of these results. Collins et al.’s conclusion that the technique is ready for ‘large-scale application’ (1, p. 15) in medical practice should therefore not be accepted without further investigation.

Trích dẫn nhiều nguồn

Cũng có thể trích dẫn nhiều nguồn ở cùng một nơi:

Several studies (8, 12) indicate a similar effect.

Để trích dẫn một số nguồn xuất hiện liên tiếp trong danh sách được đánh số, có thể sử dụng dấu gạch ngang để đánh dấu phạm vi.

There is a large body of research (1, 4–7) exploring this phenomenon.

Trong trường hợp này, trích dẫn đưa người đọc đến các nguồn 1, 4, 5, 6 và 7.

Trích dẫn số trang

Phải chỉ định số trang hoặc phạm vi khi trích dẫn trực tiếp một văn bản và khi làm như vậy khi diễn giải một đoạn văn cụ thể có thể hữu ích.

Đặt số trang sau số tham chiếu bên trong cùng dấu ngoặc đơn, trước 'p.':

Bute refers to his project as ‘a madcap journey through America’s disciplinary institutions’ (4, p. 499).

Nếu đang sử dụng số chỉ số trên, số trang cũng xuất hiện trong chỉ số trên, trong ngoặc đơn sau số tham chiếu:

… ‘a madcap journey through America’s disciplinary institutions’4 (p.499)

Tạo danh sách tham khảo phong cách Vancouver

Danh sách tham khảo là nơi cung cấp thông tin mà độc giả sẽ cần để tra cứu các nguồn được trích dẫn trong văn bản. Nó bao gồm một danh sách được đánh số của tất cả các nguồn, cung cấp thông tin chính bao gồm tác giả, tên sách và ngày xuất bản của mỗi nguồn.

Danh sách xuất hiện theo thứ tự số ở cuối bài báo. Mỗi mục nhập kết thúc bằng một điểm dừng hoàn toàn, trừ khi phần tử cuối cùng là DOI hoặc URL.

Ví dụ về danh sách tham chiếu Vancouver

1. Wilkinson IB, Raine T, Wiles K, Goodhart A, Hall C, O’Neill H. Oxford handbook of clinical medicine. 10th ed. Oxford: Oxford University Press; 2017.

2. Darden L. Mechanisms and models. In: Hull DL, Ruse M, editors. The Cambridge companion to the philosophy of biology. Cambridse: Cambridse university Press; 2008. p. 139-159.

3. Bute M. A backstase sociolosist: Autoethnosraphy and a populist Vision. Am Soc. 2016 Mar 23; 47(4):499-515. Available from:

https://. link.sprinser.com article/10.1007/s12108-016-9307-z doi:10.1007/sl2108-016- 9307-z

4. Cancer Research UK. Current research into breast cancer [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 14]. Available from: https://vvv.cancerresearchuk.ors/our-research/our-research-by- cancer-type/our-research-into-breast-cancer/current-breast-cancer-research

5. Breast cancer [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 14]. Available from: https://en.vikipedia.org/wiki/Breast_cancer

6. Scribbr. How to structure a dissertation [Internet], [cited 2020 Feb 14]. Available from: https://www.scribbr.co.uk/category/thesis-dissertation/

Tên tác giả

Mỗi mục bắt đầu bằng họ và tên viết tắt của tác giả.

Khi nguồn có nhiều tác giả, tên của họ được phân tách bằng dấu phẩy. Nếu một nguồn có nhiều hơn sáu tác giả, hãy liệt kê sáu tác giả đầu tiên, tiếp theo là 'et al.'

1 tác giả

Shields G.

2-6 tác giả

Johnson FH, Singh J.

7+tác giả

James F, Pieters J, Deptford G, Harrison R, Bregman E, Empson A, et al.

Tiêu đề nguồn

Chỉ từ đầu tiên của tiêu đề và phụ đề, cùng với bất kỳ danh từ riêng nào, được viết hoa:

The Cambridge companion to the philosophy of biology.

Các tiêu đề tham chiếu phong cách Vancouver nhất quán được viết bằng văn bản thuần túy. Không sử dụng chữ in nghiêng hoặc dấu ngoặc kép.

Các ví dụ viết tham khảo phong cách Vancouver

Thông tin cung cấp khác nhau tùy theo loại nguồn đang trích dẫn, vì các chi tiết khác nhau có liên quan trong các trường hợp khác nhau. Dưới đây là các định dạng và ví dụ cho các loại nguồn được trích dẫn phổ biến nhất.

Sách

Định dạng

x. (Các) tác giả. Chức vụ. Phiên bản. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản; Năm.

Ví dụ

Wilkinson IB, Raine T, Wiles K, Goodhart A, Hall C, O’Neill H. Oxford handbook of clinical medicine. 10th ed. Oxford: Oxford University Press; 2017.

Ghi chú

Các phiên bản chỉ được đưa ra (ở dạng viết tắt) khi đề cập đến một phiên bản khác với phiên bản đầu tiên.

Chương sách

Định dạng

x. (Các) tác giả. Tên chương. Trong: (Các) biên tập viên, biên tập viên. Tên sách. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản; Năm. Phạm vi trang.

Ví dụ

2. Darden L. Mechanisms and models. In: Hull DL, Ruse M, editors. The Cambridge companion to the philosophy of biology. Cambridge: Cambridge University Press; 2008. p. 139–159.

Ghi chú

Tên đầu tiên được đặt là của tác giả, trong khi tên của người biên tập xuất hiện sau đó, theo sau là 'biên tập viên'.

Phạm vi trang cho biết vị trí của chương trong sách và được đặt trước 'p.'

Bài báo

Định dạng

x. (Các) tác giả. Tiêu đề bài viết. Tên Tạp chí (viết tắt). Năm tháng ngày; Số  (phát hành): phạm vi trang. Có sẵn từ: URL DOI

Ví dụ

3. Bute M. A backstage sociologist: Autoethnography and a populist vision. Am Soc. 2016 Mar 23; 47(4):499–515. Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s12108-016-9307-z doi:10.1007/s12108-016-9307-z

Ghi chú

Sử dụng hình thức viết tắt của tên tạp chí, nên được cung cấp trong thông tin trích dẫn cho bài báo.

Bao gồm URL và DOI khi trích dẫn một tạp chí trực tuyến. Kết thúc bằng phạm vi trang nếu trích dẫn một tạp chí in.

Lưu ý thiếu khoảng cách giữa số, số báo và phạm vi trang.

Tên của các tháng được viết tắt.

Số trang của các tạp chí không được đặt trước 'p.'.

Trang mạng

Định dạng

x. (Các) tác giả. Tiêu đề [Internet]. Năm [Ngày trích dẫn]. Có sẵn từ: URL

Ví dụ

4. Cancer Research UK. Current research into breast cancer [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 14]. Available from: https://www.cancerresearchuk.org/our-research/our-research-by-cancer-type/our-research-into-breast-cancer/current-breast-cancer-research

Ghi chú

Các trang web thường không có tác giả được xác định rõ ràng; trong trường hợp này, thường có thể đặt tên cho một tác giả của tổ chức.

Ngày được sử dụng là năm trang web được cập nhật lần cuối. Ngày trong ngoặc vuông là ngày truy cập trang web.

Thiếu thông tin trong tham chiếu phong cách Vancouver

Một số nguồn sẽ thiếu một số thông tin cần thiết để tham khảo đầy đủ.

Không có tác giả

Như được hiển thị trong ví dụ trang web ở trên, khi không có tác giả cá nhân nào được đặt tên, thường có thể đặt tên cho tổ chức sản xuất nguồn là tác giả.

Nếu không có tác giả tổ chức rõ ràng - ví dụ: wiki do người dùng cộng tác tạo và cập nhật - có thể bắt đầu tài liệu tham khảo của mình với tiêu đề thay thế:

5. Breast cancer [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 14]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Breast_cancer

Không có ngày xuất bản

Các nguồn như trang web có thể thiếu ngày xuất bản rõ ràng. Trong những trường hợp này, có thể bỏ qua năm trong tài liệu tham khảo và chỉ bao gồm ngày trích dẫn:

6. Scribbr. How to structure a dissertation [Internet]. [cited 2020 Feb 14]. Available from: https://www.scribbr.co.uk/category/thesis-dissertation/

Không có số trang

Có thể hiển thị vị trí của trích dẫn trực tiếp từ một nguồn không có số trang, chẳng hạn như một trang web. Khi nguồn ngắn, thường có thể bỏ qua điều này, nhưng nếu cảm thấy cần thiết, có thể sử dụng bộ định vị thay thế như số đầu đề hoặc đoạn văn:

NASA calls the telescope ‘the most significant advance in astronomy since Galileo’s telescope’ (5, para. 5).