Hướng dẫn về trích dẫn tham khảo phong cách Vancouver

2022-03-13 10:39 PM

Trích dẫn tham khảo phong cách Vancouver là một hệ thống tham chiếu thường được sử dụng trong y học, trong số các ngành khoa học khác.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Các kiểu tham chiếu phổ biến nhất là theo bảng chữ cái (Harvard) và hệ thống Vancouver. Hệ thống Harvard thường được sử dụng trong một luận án, trong khi hầu hết các tạp chí y khoa sử dụng hệ thống Vancouver.

Vancouver là một hệ thống tham chiếu thường được sử dụng trong y học, trong số các ngành khoa học khác. Trích dẫn tham khảo phong cách Vancouver, đặt một số tham chiếu trong văn bản ở bất kỳ nơi nào nguồn được trích dẫn:

Davies et al. state that the data is ‘unreliable’ (1, p. 15).

Con số này tương ứng với một mục trong danh sách tham khảo - một danh sách được đánh số của tất cả các nguồn được trích dẫn trong văn bản, cung cấp thông tin đầy đủ:

1. Davies B, Jameson P. Advanced economics. Oxford: Oxford University Press; 2013.

Trích dẫn trong văn bản phong cách Vancouver

Theo phong cách Vancouver, các trích dẫn được đánh dấu trong văn bản bằng số. Những con số này xuất hiện trong dấu ngoặc đơn hoặc chỉ số - hãy chọn một tùy chọn và nhất quán:

Đánh số dấu ngoặc đơn

Đánh số chỉ số

Levitt (2) argues that …

Levitt2 argues that …

Các con số thường xuất hiện sau tên tác giả hoặc sau lời trích dẫn trực tiếp. Chúng cũng có thể xuất hiện ở cuối câu:

This phenomenon is increasingly relevant to the discipline (3).

Tên tác giả

Thường sẽ cần phải đề cập đến tác giả khi đề cập đến một tác phẩm hoặc giới thiệu một câu trích dẫn. Chỉ sử dụng họ của tác giả trong văn bản. Nếu một nguồn có nhiều tác giả, chỉ đặt tên cho tác giả đầu tiên theo sau là 'et al':

Davies et al. (1) argue that …

Không phải lúc nào cũng cần phải đề cập đến tên tác giả trong văn bản - nhưng hãy luôn bao gồm số tham chiếu khi tham khảo một nguồn:

Another study (13) explores the concept of …

Đánh số tài liệu tham khảo

Các nguồn được đánh số dựa trên thứ tự mà chúng được trích dẫn trong văn bản: nguồn đầu tiên trích dẫn là 1, nguồn thứ hai là 2, v.v.

Nếu cùng một nguồn được trích dẫn lại, hãy sử dụng cùng một số để tham chiếu đến nó trong suốt bài. Điều này có nghĩa là các số có thể không xuất hiện theo thứ tự liên tiếp trong văn bản:

Collins et al. (1) argue that this technique is highly effective. However, another study (2) conducted into the technique has raised doubts about the replicability of these results. Collins et al.’s conclusion that the technique is ready for ‘large-scale application’ (1, p. 15) in medical practice should therefore not be accepted without further investigation.

Trích dẫn nhiều nguồn

Cũng có thể trích dẫn nhiều nguồn ở cùng một nơi:

Several studies (8, 12) indicate a similar effect.

Để trích dẫn một số nguồn xuất hiện liên tiếp trong danh sách được đánh số, có thể sử dụng dấu gạch ngang để đánh dấu phạm vi.

There is a large body of research (1, 4–7) exploring this phenomenon.

Trong trường hợp này, trích dẫn đưa người đọc đến các nguồn 1, 4, 5, 6 và 7.

Trích dẫn số trang

Phải chỉ định số trang hoặc phạm vi khi trích dẫn trực tiếp một văn bản và khi làm như vậy khi diễn giải một đoạn văn cụ thể có thể hữu ích.

Đặt số trang sau số tham chiếu bên trong cùng dấu ngoặc đơn, trước 'p.':

Bute refers to his project as ‘a madcap journey through America’s disciplinary institutions’ (4, p. 499).

Nếu đang sử dụng số chỉ số trên, số trang cũng xuất hiện trong chỉ số trên, trong ngoặc đơn sau số tham chiếu:

… ‘a madcap journey through America’s disciplinary institutions’4 (p.499)

Tạo danh sách tham khảo phong cách Vancouver

Danh sách tham khảo là nơi cung cấp thông tin mà độc giả sẽ cần để tra cứu các nguồn được trích dẫn trong văn bản. Nó bao gồm một danh sách được đánh số của tất cả các nguồn, cung cấp thông tin chính bao gồm tác giả, tên sách và ngày xuất bản của mỗi nguồn.

Danh sách xuất hiện theo thứ tự số ở cuối bài báo. Mỗi mục nhập kết thúc bằng một điểm dừng hoàn toàn, trừ khi phần tử cuối cùng là DOI hoặc URL.

Ví dụ về danh sách tham chiếu Vancouver

1. Wilkinson IB, Raine T, Wiles K, Goodhart A, Hall C, O’Neill H. Oxford handbook of clinical medicine. 10th ed. Oxford: Oxford University Press; 2017.

2. Darden L. Mechanisms and models. In: Hull DL, Ruse M, editors. The Cambridge companion to the philosophy of biology. Cambridse: Cambridse university Press; 2008. p. 139-159.

3. Bute M. A backstase sociolosist: Autoethnosraphy and a populist Vision. Am Soc. 2016 Mar 23; 47(4):499-515. Available from:

https://. link.sprinser.com article/10.1007/s12108-016-9307-z doi:10.1007/sl2108-016- 9307-z

4. Cancer Research UK. Current research into breast cancer [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 14]. Available from: https://vvv.cancerresearchuk.ors/our-research/our-research-by- cancer-type/our-research-into-breast-cancer/current-breast-cancer-research

5. Breast cancer [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 14]. Available from: https://en.vikipedia.org/wiki/Breast_cancer

6. Scribbr. How to structure a dissertation [Internet], [cited 2020 Feb 14]. Available from: https://www.scribbr.co.uk/category/thesis-dissertation/

Tên tác giả

Mỗi mục bắt đầu bằng họ và tên viết tắt của tác giả.

Khi nguồn có nhiều tác giả, tên của họ được phân tách bằng dấu phẩy. Nếu một nguồn có nhiều hơn sáu tác giả, hãy liệt kê sáu tác giả đầu tiên, tiếp theo là 'et al.'

1 tác giả

Shields G.

2-6 tác giả

Johnson FH, Singh J.

7+tác giả

James F, Pieters J, Deptford G, Harrison R, Bregman E, Empson A, et al.

Tiêu đề nguồn

Chỉ từ đầu tiên của tiêu đề và phụ đề, cùng với bất kỳ danh từ riêng nào, được viết hoa:

The Cambridge companion to the philosophy of biology.

Các tiêu đề tham chiếu phong cách Vancouver nhất quán được viết bằng văn bản thuần túy. Không sử dụng chữ in nghiêng hoặc dấu ngoặc kép.

Các ví dụ viết tham khảo phong cách Vancouver

Thông tin cung cấp khác nhau tùy theo loại nguồn đang trích dẫn, vì các chi tiết khác nhau có liên quan trong các trường hợp khác nhau. Dưới đây là các định dạng và ví dụ cho các loại nguồn được trích dẫn phổ biến nhất.

Sách

Định dạng

x. (Các) tác giả. Chức vụ. Phiên bản. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản; Năm.

Ví dụ

Wilkinson IB, Raine T, Wiles K, Goodhart A, Hall C, O’Neill H. Oxford handbook of clinical medicine. 10th ed. Oxford: Oxford University Press; 2017.

Ghi chú

Các phiên bản chỉ được đưa ra (ở dạng viết tắt) khi đề cập đến một phiên bản khác với phiên bản đầu tiên.

Chương sách

Định dạng

x. (Các) tác giả. Tên chương. Trong: (Các) biên tập viên, biên tập viên. Tên sách. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản; Năm. Phạm vi trang.

Ví dụ

2. Darden L. Mechanisms and models. In: Hull DL, Ruse M, editors. The Cambridge companion to the philosophy of biology. Cambridge: Cambridge University Press; 2008. p. 139–159.

Ghi chú

Tên đầu tiên được đặt là của tác giả, trong khi tên của người biên tập xuất hiện sau đó, theo sau là 'biên tập viên'.

Phạm vi trang cho biết vị trí của chương trong sách và được đặt trước 'p.'

Bài báo

Định dạng

x. (Các) tác giả. Tiêu đề bài viết. Tên Tạp chí (viết tắt). Năm tháng ngày; Số  (phát hành): phạm vi trang. Có sẵn từ: URL DOI

Ví dụ

3. Bute M. A backstage sociologist: Autoethnography and a populist vision. Am Soc. 2016 Mar 23; 47(4):499–515. Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s12108-016-9307-z doi:10.1007/s12108-016-9307-z

Ghi chú

Sử dụng hình thức viết tắt của tên tạp chí, nên được cung cấp trong thông tin trích dẫn cho bài báo.

Bao gồm URL và DOI khi trích dẫn một tạp chí trực tuyến. Kết thúc bằng phạm vi trang nếu trích dẫn một tạp chí in.

Lưu ý thiếu khoảng cách giữa số, số báo và phạm vi trang.

Tên của các tháng được viết tắt.

Số trang của các tạp chí không được đặt trước 'p.'.

Trang mạng

Định dạng

x. (Các) tác giả. Tiêu đề [Internet]. Năm [Ngày trích dẫn]. Có sẵn từ: URL

Ví dụ

4. Cancer Research UK. Current research into breast cancer [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 14]. Available from: https://www.cancerresearchuk.org/our-research/our-research-by-cancer-type/our-research-into-breast-cancer/current-breast-cancer-research

Ghi chú

Các trang web thường không có tác giả được xác định rõ ràng; trong trường hợp này, thường có thể đặt tên cho một tác giả của tổ chức.

Ngày được sử dụng là năm trang web được cập nhật lần cuối. Ngày trong ngoặc vuông là ngày truy cập trang web.

Thiếu thông tin trong tham chiếu phong cách Vancouver

Một số nguồn sẽ thiếu một số thông tin cần thiết để tham khảo đầy đủ.

Không có tác giả

Như được hiển thị trong ví dụ trang web ở trên, khi không có tác giả cá nhân nào được đặt tên, thường có thể đặt tên cho tổ chức sản xuất nguồn là tác giả.

Nếu không có tác giả tổ chức rõ ràng - ví dụ: wiki do người dùng cộng tác tạo và cập nhật - có thể bắt đầu tài liệu tham khảo của mình với tiêu đề thay thế:

5. Breast cancer [Internet]. 2020 [cited 2020 Feb 14]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Breast_cancer

Không có ngày xuất bản

Các nguồn như trang web có thể thiếu ngày xuất bản rõ ràng. Trong những trường hợp này, có thể bỏ qua năm trong tài liệu tham khảo và chỉ bao gồm ngày trích dẫn:

6. Scribbr. How to structure a dissertation [Internet]. [cited 2020 Feb 14]. Available from: https://www.scribbr.co.uk/category/thesis-dissertation/

Không có số trang

Có thể hiển thị vị trí của trích dẫn trực tiếp từ một nguồn không có số trang, chẳng hạn như một trang web. Khi nguồn ngắn, thường có thể bỏ qua điều này, nhưng nếu cảm thấy cần thiết, có thể sử dụng bộ định vị thay thế như số đầu đề hoặc đoạn văn:

NASA calls the telescope ‘the most significant advance in astronomy since Galileo’s telescope’ (5, para. 5).

Bài viết cùng chuyên mục

Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu y học lâm sàng

Có hai loại phương pháp lấy mẫu chính, phương pháp chọn mẫu xác suất trong đó các đối tượng trong quần thể mục tiêu đều có cơ hội được chọn trong mẫu như nhau, và phương pháp chọn mẫu phi xác suất trong đó tập hợp mẫu được chọn trong một quy trình phi hệ thống.

Phương pháp lấy mẫu trong nghiên cứu y học

Khi quần thể đã được xác định và kích thước của mẫu được xác định, chúng ta cần quyết định cách chúng ta sẽ chọn mẫu từ tổng thể. Kích thước của mẫu cũng sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn này.

Phương pháp lấy mẫu nghiên cứu trong y học

Kích thước của mẫu cũng sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn và do đó, vấn đề về kích thước mẫu có thể phải được xem xét lại sau khi lựa chọn phương pháp lấy mẫu.

Cỡ mẫu cho các nghiên cứu mô tả trong y học

Trong trường hợp nghiên cứu mô tả, thường mục tiêu là thu được ước tính của một tham số quần thể, quyết định chính của cỡ mẫu là kết quả cần phải chính xác đến mức nào, điều này phụ thuộc vào mục đích của nghiên cứu.

Quy trình lấy mẫu trong nghiên cứu y học

Trước khi lấy mẫu, quần thể phải được xác định rõ ràng. Trong một cuộc điều tra quần thể, điều này đòi hỏi phải có một danh sách của tất cả các cá thể trong quần thể.

Chọn mẫu trong nghiên cứu y học

Chọn mẫu là một quá trình lựa chọn một bộ phận của dân số để quan sát và nghiên cứu. Có một số lý do tại sao các mẫu được chọn để nghiên cứu, thay vì toàn bộ dân số.

Thử nghiệm can thiệp cộng đồng trong y học

Trong thử nghiệm can thiệp cộng đồng, điểm khác biệt chính so với thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên là sự ngẫu nhiên được thực hiện trên các cộng đồng chứ không phải cá nhân.

Yếu tố ảnh hưởng đến thử nghiệm lâm sàng trong y học (giai đoạn III)

Các tiêu chí chấm dứt thử nghiệm cần được quy định rõ ràng. Trong hầu hết các trường hợp, phải đạt được cỡ mẫu cố định trước khi ngừng thử nghiệm.

Các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trị liệu trong y học

Thông lệ phê duyệt các loại thuốc hoặc thiết bị để sử dụng chung sau khi thử nghiệm thành công ở giai đoạn ba, nhưng sự quan tâm ngày càng tăng trong việc đưa thuốc và thiết bị sang giai đoạn khác.

Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên trong y học

Các thử nghiệm trị liệu có thể được tiến hành để kiểm tra tính hiệu quả, ví dụ tác nhân điều trị có hoạt động trong một tình huống lý tưởng, được kiểm soát không? hoặc để kiểm tra tính hiệu quả.

Mục đích nghiên cứu thực nghiệm trong y học

Thử nghiệm là quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ nhân quả, nhưng nó thường không khả thi cũng như không có đạo đức khi đưa con người vào các yếu tố nguy cơ trong các nghiên cứu căn nguyên.

Nghiên cứu thực nghiệm và bán thực nghiệm

Trong nghiên cứu sức khỏe, thường quan tâm đến thử nghiệm so sánh, trong đó một hoặc nhiều nhóm có các biện pháp can thiệp cụ thể được so sánh với một nhóm không tiếp xúc với các biện pháp can thiệp.

So sánh tỷ lệ của nghiên cứu mô tả trong y học

Khi so sánh tỷ lệ giữa các nơi hoặc giữa các thời điểm, điều quan trọng là phải tính đến bất kỳ thay đổi đồng thời nào trong các biến số liên quan khác, chủ yếu là tuổi, giới tính và chủng tộc.

Mức độ phổ biến của nghiên cứu mô tả trong y học

Tỷ lệ hiện mắc là thước đo hiện trạng của một căn bệnh trong một quần thể tại một thời điểm cố định hoặc trong một khoảng thời gian xác định. Đó là tỷ lệ những người mắc bệnh tại một điểm hoặc thời kỳ xác định.

Đo tỷ lệ mắc và tỷ lệ hiện mắc của nghiên cứu mô tả trong y học

Những thước đo về sự phân bố của sự xuất hiện của bệnh có lẽ là chỉ số phổ biến nhất được sử dụng để đánh giá tỷ lệ mắc bệnh trong dân số. Tỷ lệ mắc bệnh đo lường sự xuất hiện của các trường hợp bệnh mới.

Các loại nghiên cứu mô tả trong y học

Có một số loại nghiên cứu mô tả như nghiên cứu chuỗi trường hợp, chẩn đoán cộng đồng hoặc đánh giá nhu cầu, mô tả dịch tễ học về sự xuất hiện của bệnh và nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Nghiên cứu sinh thái học trong y học

Trong nghiên cứu sinh thái, đơn vị quan sát là một tổng thể, một địa phương hành chính địa lý, một cụm nhà, một thị trấn, một quốc gia, có thể có bất kỳ dạng nào.

Nghiên cứu cắt ngang trong y học

Trong nghiên cứu cắt ngang, nhà nghiên cứu đo mức độ phơi nhiễm và bệnh tật đồng thời trong một mẫu đại diện của dân số. Bằng cách lấy một mẫu đại diện, có thể tổng quát hóa các kết quả thu được trong mẫu cho tổng thể.

Nghiên cứu thuần tập tiên lượng trong y học

Nghiên cứu thuần tập tiên lượng là một loại nghiên cứu thuần tập đặc biệt được sử dụng để xác định các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tiên lượng sau khi chẩn đoán hoặc điều trị.

Nghiên cứu thuần tập hồi cứu trong y học

Nghiên cứu thuần tập hồi cứu phụ thuộc vào sự sẵn có của dữ liệu hoặc hồ sơ cho phép xây dựng lại sự phơi nhiễm với một yếu tố nguy cơ nghi ngờ và theo dõi tỷ lệ tử vong hoặc bệnh tật của họ theo thời gian.

Nghiên cứu thuần tập tương lai trong y học

Chiến lược chung của các nghiên cứu thuần tập là bắt đầu với một quần thể tham chiếu, một số người trong số họ có các đặc điểm hoặc thuộc tính nhất định liên quan đến nghiên cứu.

Nghiên cứu y học bệnh chứng

Chiến lược phân tích đơn giản nhất và được sử dụng phổ biến nhất trong dịch tễ học liên quan đến nghiên cứu bệnh chứng. Nó được thiết kế chủ yếu để xác định nguyên nhân của các bệnh.

Nghiên cứu mô tả trong y học

Sự phong phú của tài liệu thu được trong hầu hết các nghiên cứu mô tả cho phép tạo ra các giả thuyết, sau đó có thể được kiểm tra bằng các thiết kế phân tích hoặc thí nghiệm.

So sánh nghiên cứu thực nghiệm và quan sát trong y học

Có một lĩnh vực dịch tễ học mà các chiến lược thử nghiệm được sử dụng rộng rãi: đây là lĩnh vực thử nghiệm lâm sàng và thực địa để thử nghiệm các loại thuốc mới hoặc các chương trình can thiệp.

Độ tin cậy và tính hợp lệ trong nghiên cứu y học

Độ tin cậy và tính hợp lệ của các suy luận phụ thuộc vào độ tin cậy và tính hợp lệ của các phép đo. Cũng như độ tin cậy và tính hợp lệ của các mẫu được chọn.

Chiến lược và thiết kế nghiên cứu y học

Để phát triển một chiến lược nghiên cứu tốt, chúng ta cần hiểu bản chất của những lỗi hoặc biến thể và các phương pháp có sẵn để đo lường các sai sót.

Lập kế hoạch và quản lý nghiên cứu trong y học

Trong điều kiện hạn chế về ngân sách nghiên cứu, ngày càng trở nên cần thiết rằng nghiên cứu sức khỏe phải là nghiên cứu được lập trình với các mục tiêu được xác định rõ ràng và có thể đạt được trên thực tế.

Tiếp cận nguyên tắc thống kê trong thiết kế nghiên cứu y học

Trong cả hai cách tiếp cận, lý luận thống kê sử dụng các định luật xác suất hướng dẫn quá trình suy diễn. Một số giả định về dân số, các đặc điểm và phân bố xác suất, và ủng hộ hoặc mâu thuẫn được đánh giá.

Hướng dẫn về trích dẫn tham khảo phong cách Harvard

Phong cách tham khảo Harvard phổ biến nhất được sử dụng trong các trường đại học. Tác giả và năm được trích dẫn trong văn bản và đầy đủ chi tiết nguồn được đưa ra trong danh sách tham khảo.

Hướng dẫn trình bày bảng trong nghiên cứu y học

Các bảng phải được thiết kế tránh lặp lại và đơn giản, rõ ràng, không gây nhầm lẫn. Các bảng phải cô đọng, tránh tách rời các dữ liệu tương tự, để tất cả các thông tin liên quan có thể được trình bày cùng nhau.

Cách viết tài liệu tham khảo trong nghiên cứu y học

Tất cả các tài liệu tham khảo nên được viết theo cùng một phong cách với cùng một cách sắp xếp. Các tài liệu tham khảo gần đây tốt hơn những tài liệu tham khảo cũ hơn, và tài liệu tham khảo sách ít có ý nghĩa nhất.

Cách viết bàn luận trong nghiên cứu y học

Phần bàn luận và kết quả bắt đầu bằng mỗi kết quả thu được phải được bàn luận đầy đủ và so sánh với các nghiên cứu tương tự trước đó theo cách tương ứng, logic và rõ ràng.

Cách viết phần kết quả trong nghiên cứu y học

Kết quả của tất cả các phương pháp được sử dụng phải được cung cấp một cách tương ứng và có hệ thống. Trình bày kết quả dưới dạng văn bản, bảng hoặc biểu đồ, nhưng không lặp lại cùng một dữ liệu.

Cách viết phần phương pháp nghiên cứu y học

Phần phương pháp có thể được đặt tên là đối tượng và phương pháp, phần thực nghiệm hoặc bệnh nhân (vật liệu) và phương pháp tùy thuộc vào loại nghiên cứu.

Cách viết phần giới thiệu của nghiên cứu y học

Phần giới thiệu phải bắt đầu bằng một bài đánh giá ngắn nêu ra cốt lõi của chủ đề. Bài đánh giá phải ngắn gọn, thú vị và nhiều thông tin. Đánh giá lịch sử dài là buồn tẻ.

Lĩnh vực nghiên cứu dịch tễ học

Điểm quan tâm chính trong các nghiên cứu dịch tễ học là điều tra sự phân bố và những thay đổi lịch sử về tần suất mắc bệnh và nguyên nhân gây ra những bệnh này.

Lĩnh vực nghiên cứu y học lâm sàng

Mục đích của một nghiên cứu lâm sàng can thiệp là so sánh các quy trình điều trị trong một quần thể bệnh nhân, những quy trình này phải thể hiện càng ít sự khác biệt bên trong càng tốt, ngoại trừ phương pháp điều trị.

Lĩnh vực nghiên cứu y học cơ bản

Nghiên cứu y học cơ bản bao gồm các thực nghiệm trên động vật, nghiên cứu tế bào, xét nghiệm sinh hóa, di truyền và sinh lý học cũng như các nghiên cứu về đặc tính của thuốc và vật liệu.

Cách viết tóm tắt và giới thiệu một công trình nghiên cứu y học

Phần tóm tắt mô tả đặc biệt được sử dụng cho các bài lý thuyết, phương pháp luận hoặc tổng quan. Nó thường bao gồm một đoạn văn 150 từ hoặc ít hơn.

Cách viết tổng quan nghiên cứu y học: bước ban đầu trong quy trình

Tổng quan là phần tóm tắt và phân tích các kết quả đã được công bố của một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể hoặc một chủ đề nào đó, tổng quan vượt xa khuôn khổ của một bản liệt kê mô tả các sách và bài báo đã xuất bản.

Các loại hình trong nghiên cứu y học

Việc lựa chọn loại hình nghiên cứu là một khía cạnh quan trọng của việc thiết kế các nghiên cứu y học. Thiết kế nghiên cứu và loại nghiên cứu là những yếu tố quyết định chính đến chất lượng khoa học và giá trị.