Thiếu hụt vi dưỡng chất cần thiết, nguyên lý nội khoa

1/16/2018 2:42:01 PM
Liên quan tới nghiện rượu; luôn bù thiamine trước carbohydrate ở người nghiện rượu để tránh thiếu thiamine cấp, Liên quan tới suy dinh dưỡng protein năng lượng

Điều trị thích hợp cho sự thiếu vi chất dinh dưỡng được nêu trong Bảng

Bảng. Điều trị thiếu vitamin và khoáng chất

 

aLiên quan tới giảm hấp thu chất béo.

bLiên quan tới nghiện rượu; luôn bù thiamine trước carbohydrate ở người nghiện rượu để tránh thiếu thiamine cấp.

cLiên quan tới suy dinh dưỡng protein năng lượng.

dPhải theo dõi calci máu.