Khám vận động: nguyên lý chẩn đoán điều trị

2018-07-21 11:49 AM

Đánh giá sức chi trên bằng sự trôi cơ sấp và lực của phản xạ cổ tay, ngón tay, Đánh giá sức chi dưới yêu cầu bệnh nhân đi lại bình thường, đi bằng gót chân, bằng ngón chân.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Khám sơ bộ: Tìm thiểu dưỡng cơ và kiểm tra trương lực chi. Đánh giá sức chi trên bằng sự trôi cơ sấp và lực của phản xạ cổ tay, ngón tay. Đánh giá sức chi dưới: yêu cầu bệnh nhân đi lại bình thường, đi bằng gót chân, bằng ngón chân.

Sức cơ nên được đánh giá hệ thống bằng các cử động lớn ở mỗi khớp. Sức cơ được đánh giá bằng thang điểm (vd, 0 = bất động, 1 = vận động có thể thấy được nhưng không ở khớp, 2 = cử động khớp được nhưng không thắng trọng lực, 3 = thắng được trọng lực nhưng không thắng được lực cản, 4 = thắng được lực cản nhưng chưa đạt được sức cơ bình thường, 5 = bình thường; 4 giá trị có thể thêm dấu + và − để có thêm nhiều mức độ). Tốc độ cử động, khả năng dãn cơ nhanh, mỏi cơ tái diễn nên được ghi lại tất cả. Mất khối lượng và kích thước cơ (thiểu dưỡng cơ) cũng được ghi lại, cũng như là xuất hiện những run giật bất thường không thường xuyên của các bó cơ. Khi nghỉ, bất kì cử động nào không tự ý đều phải ghi lại, khi đang duy trì tư thế, và hoạt động tự ý.

Bảng. CƠ VẬN ĐỘNG CÁC KHỚP

Cơ vận động các khớpCơ vận động các khớp

Hình. Vùng da chi phối của thần kinh ngoại biên.

Vùng da chi phối của thần kinh
Vùng da chi phối của thần kinh

Hình. Phân bố của nhánh cảm giác gai sống trên bề mặt da.

Phân bố nhãnh cảm giác gai sống