Thông khí nhân tạo hỗ trợ áp lực (PSV) trong hồi sức cấp cứu

2014-10-02 10:08 AM

Thông khí nhân tạo áp lực hỗ trợ kết thúc thì thở vào khi dòng chảy giảm xuống và áp lực trong phổi đạt mức đỉnh vì vậy Vt thay đổi.

Mục đích

Thông khí nhân tạo áp lực hỗ trợ (pressure support ventilation - PSV) thay thế thông khí nhân tạo điều khiển đê người bệnh bắt đầu tự thở nhưng được máy hỗ trợ một phần, khi người bệnh có nỗ lực thở vào. Người bệnh không còn bắt buộc phải thở theo máy mà tự mình ấn định tần số thở thích hợp (khác với IMV và SIMV). Thông khí nhân tạo áp lực hỗ trợ (PSV) kết thúc thì thở vào khi dòng chảy giảm xuống và áp lực trong phổi đạt mức đỉnh vì vậy Vt thay đổi. Còn thông khí nhân tạo có trigger (độ nhậy) ấn định trước thời gian thở và Vt.

Chỉ định

Tình trạng hô hấp đã được cải thiện nhiều, nhưpg chưa cai được thở máy.

Chống chỉ định

Mất sự chỉ huy hô hấp ở thần kinh trung ương.

Liệt hô hấp chưa hồi phục.

Quá suy kiệt

Chuẩn bị

Cán bộ chuyên khoa

Một bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu.

Một kỹ thuật viên chăm sóc hô hấp.

Phương tiện

Bóng Ambu.

Máy hút, Ống hút đờm.

Máy hô hấp nhân tạo có các phương thức control, assist/ control, PSV.

Người bệnh: được giải thích kỹ để yên tâm tự thở, tránh thở quá nhanh.

Các bước tiến hành

Kiểm tra hoạt động hô hấp với thông khí nhân tạo điều khiển, nếu thấy hô hấp được cải thiện thử chuyển sang SIMV.

Đặt độ hỗ trợ PSV vào khoảng 1/2 áp lực đỉnh thở vào với SIMV.

Lấy máu làm xét nghiệm khí trong máu.

Giảm bớt SIMV xuôhg 4 lần/phút ngưòi bệnh thở và quan sát trong 15 phút.

Nếu người bệnh thở dưới 20 lần/ phút bỏ SIMV, chỉ cho thở PSV.

Tiếp tục giảm dần áp lực hỗ trợ xuống 3 - 5cm nước mỗi lần, sao cho nhịp thở vẫn khoảng 10-20 lần/phút và các dấu hiệu sinh tồn vẫn ổn định.

Theo dõi và xử lý tai biến

Thường xuyên đo áp lực các khí trong mẩu.

Sắc mặt, huyết áp, mạch, nhịp thở.

Chụp X quang phổi.

Tai biến chung của thông khí nhân tạo nhưng ít hơn. Tuy nhiên do không biết được Vt nên cần tăng cường kiểm tra, theo dõi.